Kis Balaton

Het Kis (klein) Balaton is een Nationaal Park in de oostelijke hoek van het Balatonmeer. Kis Balaton is één van de meest waardevolle wetlands in Europa.

Het Kis-Balaton, is een enorm moerasland uniek in heel Europa. De wondere wereld van de vogels was al beroemd in de vorige eeuw; en ze hebben overleefd, ondanks de drooglegging van het moeras dat begon in 1922, maar gelukkig later werd teruggedraaid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat toen Hongarije in 1979 toetrad tot het Verdrag van Ramsar, dat het Kis-Balaton opgenomen werd in de lijst van “watergebieden van internationale betekenis als habitat voor watervogels”.

Als gevolg van de reconstructie van de wetlands in het midden van de jaren 1980, kwamen de watervogels  terug naar de na de droogleggen verlaten habitats. De nieuwe gunstige foerageer gebieden en de gecreëerde nestelplaatsen ontstonden door het opnieuw overstromen van het Kis-Balaton gebied. Vogels bezetten de nieuwe plaatsen verrassend snel na het herstel van de wetlands. Zelfs in het eerste jaar kwamen er alweer tienduizenden trekvogels om te rusten of om de winter door te brengen.

Naast de 250 soorten vogels die hier tot nu toe geïdentificeerd zijn, komen er ook een aantal andere zeldzame dieren en planten voor. Zo vindt u hier de noordelijke woelmuis, de hondshaai, de vijver modderkruiper en enkele zeldzame soorten libellen.

Kányavári Island, in de buurt van Balatonmagyaród is open voor het publiek. Hier zijn twee uitkijktorens gebouwd voor bezoekende toeristen. Met een goede verrekijker en met een beetje geluk, kunnen bezoekers een geweldige ervaring opdoen door het uitzicht over de krioelende wereld van de wetlands.

Het Vönöczky Schenk Jakab onderzoekscentrum bevindt zich in de buurt van Fenékpuszta vanwaaruit rondleidingen beginnen met professionele gidsen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *