Kisnána

In het schilderachtige Zuidoostelijke gedeelte van de Mátra gebergte ligt het dorpje Kisnána. De meest bekende bezienswaardigheid van het dorp is de burcht van de familie “Kompolti”. Aan de resten van de oorspronkelijke muren, de poorttoren, oudtoren en kerktoren kan men zien dat deze burcht uit het verre verleden stamt.

Kisnána, de burcht van de familie "Kompolti"De familie “Kompolti” stamt van de “Aba’s” en heeft haar tegen de tataren bescherming biedende woning langzamerhand uitgebreid tot een adellijk onderkomen.

De burcht van Kisnána is nooit versterkt met buitentorens of bastions, maar de hoge en sterke muren boden voldoende bescherming tegen de onverwachte aanvallen.

De familie “Kompolti” is opgevolgd door de familie “Losonczy”. László Móré, één van ’s lands grootste roversbazen, behoorde tot deze familie. In de zestiende eeuw werd de burcht door de landelijk gevreesde paardendief László Móré ingenomen. Met onmenselijke wreedheid heeft hij met zijn rovers zowel Hongaren als Turken en Duitsers beroofd.

Hij heeft een vermogen bij elkaar geroofd totdat hij de woede van de “pasja van Buda” over zich heeft uitgeroepen en zich genoodzaakt voelde om te vluchten naar de burcht van Kisnána. De groepen van de pasja hebben hem echter ook hiernaartoe gevolgd. László Móré heeft toen een list bedacht; hij heeft goud over de groepen van de pasja uitgestrooid, rekenend op diens hebzucht. De Turken lieten zich niet misleiden en hebben hem meegenomen naar Konstantinopel, naar de beruchte gevangenis de “Zeven toorns”. Sinds 1962 vinden er opgravingen plaats en is de wachtpost opnieuw opgebouwd. Nu is de burchtruïne te bezoeken , en is in het huis onder de burcht een folklore verzameling te bezichtigen.

In het dorp leeft nog steeds de legende,volgens welke de schatten van László Móré ergens in de burcht begraven liggen. Tot op heden is er echter nog niets gevonden…….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *