Drugs Hongarije

Het bezit, verkoop en de consumptie van drugs zijn ten strengste verboden en worden bestraft met een gevangenisstraf die, al naargelang de hoeveelheid drugs, varieert van 5 tot 10 jaar.

In al de gevallen kan de betrokkene het land niet verlaten tot de gerechtszaak is afgerond (dit kan een langdurig proces zijn).

Er wordt geen onderscheid gemaakt in het Hongaarse recht tussen diverse illegale drugs. Heroïnegebruik heeft op juridisch vlak dezelfde gevolgen als cannabisgebruik.

Op 1 juli 2013 werd een nieuw strafwetboek van kracht in Hongarije. Hierin worden de druggebruikers gerichter en harder aangepakt door zwaardere straffen te voorzien op het gebruik van drugs. De Nationale Antidrugsstrategie van Hongarije, getiteld ‘Helder bewustzijn, nuchterheid en de strijd tegen drugscriminaliteit’, richt zich op illegale drugs en werd in 2013 aangenomen.

Het is gebaseerd op vijf kernwaarden: het recht op leven, menselijke waardigheid en gezondheid; persoonlijke en gemeenschapsverantwoordelijkheid; gemeenschapsactie; samenwerking; en een bewijsbasis.

De strategie richt zich op drie interventiegebieden: i) gezondheidsontwikkeling en drugspreventie; (ii) behandeling, verzorging en herstel; en (iii) vermindering van het aanbod. Het bijbehorende beleidsprogramma is een actieplan dat de implementatie van de strategie ondersteunt en is vastgesteld door de regering bij decreet in 2015. Er is een geactualiseerd beleidsprogramma aangenomen voor de periode 2017-2018, waarin 27 maatregelen.

Sinds 2013 hebben de secties over drugsbestrijding van het Wetboek van Strafrecht betrekking op handel, bezit en het aanzetten tot gebruik door minderjarigen. Consumptie is nu een strafbaar feit (in tegenstelling tot de periode 2003-2013), waarop maximaal twee jaar gevangenisstraf staat. Bezit wordt bestraft met maximaal 2 jaar gevangenisstraf als het om kleine hoeveelheden gaat. Andere straffen omvatten 1-5 jaar voor een basisdelict, oplopend tot 2-8 jaar als het misdrijf onder bepaalde omstandigheden wordt gepleegd, en 5-10 en 5-15 jaar onder zeer specifieke omstandigheden.

Soortgelijke straffen zijn beschikbaar voor leveringsdelicten, hoewel deze oplopen tot 5-20 jaar gevangenisstraf onder bepaalde omstandigheden, en levenslange gevangenisstraf als het om grote hoeveelheden gaat.