Gezondheidszorg Hongarije

Thema’s > Gezondheidszorg Hongarije

Een klein deel van de tekst die u hier wellicht eerder aantrof, is verwijderd wegens auteursrechtinbreuk. Wij hadden deze zonder toestemming overgenomen van Mister Media B.V. (www.mistermoney.nl).

De gezondheidszorg in Hongarije is opgezet naar Russisch voorbeeld. Zij is nog in handen van de staat en grotendeels kosteloos. Ondanks het hoge aantal artsen (1 arts per 328 inwoners) heeft de gezondheidszorg nog niet het peil van de meeste West-Europese landen bereikt. Vooral de zuigelingensterfte is nog aan de hoge kant (13 per 1000 levendgeborenen). Tussen 1990 en 1994 nam de gemiddelde levensverwachting af, vooral bij mannen. De gemiddelde levensverwachting bedroeg in 1993 70,9 jaar.

Het niveau van de medische kennis in Hongarije is daarentegen hoog. Er bestaat behoefte aan moderne apparatuur, maar de financiering daarvan is niet eenvoudig. Vooral de kwaliteit van organisatie en management van ziekenhuizen is voor verbetering vatbaar. In 1999 werd er door de EU nog gerapporteerd dat “Urgente maatregelen nodig zijn om de gezondheidszorg te hervormen.” De te verwachten reorganisatie van de gezondheidssector zal de komende jaren leiden tot nieuwe inrichting van ziekenhuizen en andere vormen van beheer. Het gebruik van geneesmiddelen in Hongarije is relatief groot. 

Er zijn geen inentingen nodig om Hongarije binnen te komen. De mogelijkheid bestaat om met buitenlandse recepten medicijnen te krijgen. Zonder recept zijn de medicijnen in de apotheken binnen een bepaalde limiet verkrijgbaar. Afgesloten ziektekostenverzekeringen dienen geneeskundige voorzieningen in Hongarije en de wijze van betaling te behandelen. Niet alle creditcards worden zonder meer geaccepteerd. Dit kan per instelling verschillen. 

Toeristen hebben recht op gratis hulp in urgente gevallen. Wel dient vooraf duidelijk te zijn dat het uitblijven van directe medische verzorging het leven van de patiënt in gevaar kan brengen of blijvend letsel kan aanrichten. In alle andere gevallen moet voor de behandeling betaald worden. Deze tarieven kunnen per behandeling per instelling verschillen. Het nationale alarmnummer in Hongarije is 104. Zie ook onze pagina over telefoneren in Hongarije.

De Laatste jaren heeft het HIV virus wereldwijd zo’n tien miljoen mensen besmet. Het aantal besmette personen neemt nog steeds toe. Hongarije behoort tot de zogenaamde lichtbesmette landen. Experts schatten het aantal HIV-besmette personen in Hongarije op 3500-4000, terwijl het aantal erkende gevallen rond de 800 ligt. Verschijnselen als prostitutie en drugsgebruik brengen deze gunstige positie in gevaar. In Hongarije is het drugsgebruik pas in de laatste jaren in de mode gekomen. Het aantal heroïne gebruikers wordt op zo’n 5000-10000 personen geschat. In Hongarije zijn medische ingrepen, het gebruik van bloed en bloedproducten door een veelvuldige strenge controle absoluut veilig.

Ziekte van Lyme De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een besmette teek. Vooral in natuurgebieden in het noorden van Hongarije veroorzaken deze beestjes veel overlast. Teken kunnen zich vooral vasthechten in knieholten, tussen de bilspleet en tussen de benen. Het is belangrijk om je bij thuiskomst na een dag goed na te kijken op de aanwezigheid van teken. Teken laten zich verwijderen door deze middels een tekentang met een halve draai uit de huid te trekken (nooit verdoven met alcohol). Meer informatie kunt u vinden bij de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten.

Geboorte van een kind Een bevalling in Hongarije MOET in het ziekenhuis (een thuisbevalling regelen is uiterst ingewikkeld en uitzonderlijk). De gezondheidszorg is officieel allemaal nog steeds gratis, ook een bevalling. Maar dat is officieel. In praktijk verwachten veel artsen (zeker gyneacologen!) dat de patiënt hen onder tafel in een envelop geld toeschuift. Bij ons heet dat corruptie, hier heet dat “dankgeld” (hálapénz). Er circuleert in de wandelgangen een soort van prijslijst waarbij bevallingen tussen de 40.000 en 100.000 forint kosten. Het is een schande, maar zo is het. De meeste Hongaren betalen omdat ze bang zijn dat ze anders minder goed behandeld zullen worden door de betreffende arts. Of dat ook zo is? Wie weet.

Pagina met bijdrage van Runa Hellinga.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *