Criminaliteit in Hongarije

Thema’s > Criminaliteit

Er hebben zich nogal wat veranderingen voorgedaan in Hongarije, sinds dit land in de jaren negentig besloot het kapitalistische systeem te omhelzen. De radicale veranderingen in de samenleving en de economie hebben hun weerslag niet gemist op de misdaad. Zo ontdekten criminelen dat nu ’s lands grenzen opengesteld zijn, de handel geliberaliseerd is en burgers vrijelijk goederen kunnen importeren en er een gouden handel schuilt in de import van gestolen goederen. Al snel werd deze handel professioneel aangepakt en ontstond een nieuwe “marktsector”. Intussen was de overheid niet voorbereid op de explosieve toename van de handel in gestolen goederen en bleek zij, bij het ontbreken van regelgeving, niet in staat het tij te keren. De autoriteiten hadden bovendien hun handen vol aan het formuleren en implementeren van een stroom aan nieuwe wetten. In feite hadden de dieven dus vrij spel.

De criminaliteit in Hongarije is tussen 1990 en 1995 met 110 procent gestegen. Volgens de Hongaarse overheid lijkt dat cijfer erger dan het is: er is sprake van een inhaaleffect. Door de verdubbeling van het aantal misdrijven is Hongarije van een extreem veilig communistisch land opgeklommen tot een ‘gemiddeld Europees’ land.

Aan die situatie heeft Hongarije tot op de dag van vandaag een negatief beeld over zich afgeroepen. Inmiddels is er echter heel veel veranderd. Op deze pagina zullen we trachten wat objectieve informatie te verschaffen over de criminaliteit in Hongarije.

Talloze Nederlandse Belgische toeristen bezoeken ieder jaar probleemloos Hongarije. Het volstaat meestal de gebruikelijke waakzaamheid in acht te nemen.

Zakkenrollers
Zoals in veel toeristische trekpleisters zijn er zakkenrollers en handtas dieven aan het werk in Hongarije, voornamelijk in en rond toeristische attracties en in de hoofdstad.

Diefstal identiteitsbewijs
Het wordt aanbevolen om een identiteitsbewijs op zak te hebben en een ander veilig in het hotel op te bergen. Fotokopieën worden doorgaans aanvaard, maar hiervoor is geen wettelijke basis. Bij diefstal van identiteitsbewijzen kunt u op de ambassade in Budapest vervangdocumenten verkrijgen.

Autodiefstal Het Hongaarse Voertuig Identificatie Systeem is op 1 januari 1998 in gebruik genomen. Het systeem wordt geraadpleegd zodra hetzij een geïmporteerde tweedehands wagen, hetzij een nieuw voertuig dat niet van de fabriek of de importeur afkomstig is, in het verkeer wordt gebracht. Ook voertuigen die eerder uit de handel zijn genomen en weer verkocht worden, en wagens die bestemd zijn voor de export, moeten de verificatieprocedure ondergaan. Ten derde wordt het systeem ingeschakeld, wanneer het chassis of de motor vervangen wordt. Tegelijkertijd met de introductie van het Voertuig Identificatie Systeem is een standaarddocument ingevoerd, dat gegevens bevat als het motornummer, het type en model van de wagen, de kleur, het jaar van fabricage, het gewicht en informatie over de eigenaar.

Controle van de voertuigen geschiedt via een onafhankelijke, particuliere, expert, die een identiteitskaart opstelt dat weer als input dient voor het Voertuig Identificatie Systeem. De politie levert haar bijdrage aan het succes door de inzet van speciale camera’s in politiewagens, waarmee ze al rijdend de nummers van kentekenplaten vergelijkt met het centrale register van gestolen auto’s. Op deze manier zijn er sinds 2000 veel ontvreemde voertuigen opgespoord en aan hun rechtmatige eigenaar teruggegeven. Sinds de introductie van het Voertuig Identificatie Systeem is het aantal gestolen voertuigen met 50% afgenomen.

Ondanks deze belangrijke verbetering komt het nog steeds voor dat toeristen worden aangeraden te stoppen op de snelweg door een druk gebarende Hongaarse (of Roemeense) auto. Terwijl de technische staat van de glimmende auto met westerse nummerplaten wordt gecontroleerd haalt een handlanger de in de auto aanwezige kostbaarheden eruit en is de andere auto snel weer verdwenen.

Een andere variant op dit thema is het leeghalen van de auto bij een benzinestation.

Het komt voor… maar geldt dat ook niet voor Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland enz? Overigens wordt in Hongarije, in tegenstelling tot sommige andere Midden- en Oost Europese landen, bij deze vorm van criminaliteit zelden of nooit gebruik gemaakt van geweld of vuurwapens. Maar toch, een gewaarschuwd mens telt voor twee…..en sluit zijn auto altijd af en haalt kostbaarheden daaruit.

Restaurants en creditcards De overgrote meerderheid van de clubs en restaurants in Boedapest zijn legitieme bedrijven die goede prijs en service te bieden. Echter, er zijn clubs en restaurants in Boedapest waarover talrijke klachten van burgers binnenkomen wegens de uitoefening van onethische handelspraktijken Naar aanleiding van gevallen van oplichting door een aantal restaurants, bars en/of nachtclubs, wordt aangeraden om slechts van geprijsde menu´s gebruik te maken.
Opgelet voor bars die o.a. jonge vrouwen op pad sturen om  u aan te spreken op straat en u uit te nodigen voor een glas in een `leuke bar`. Mogelijk is het de bedoeling u af te zetten door  overdreven dure drankjes aan te smeren. De portier zal weigeren u buiten te laten tot  u het volledige bedrag  betaald hebt. Het gaat vaak om vele honderden euro’s.  Mijd deze gelegenheden en raadpleeg  op voorhand een gedetailleerde prijslijst. Ga er ook niet naartoe met een kredietkaart en negeer de aanbevelingen van malafide (en met deze bars verbonden) taxichauffeurs.  We kunnen hier geen complete lijst publiceren van malafide bedrijven. Gebruik daarom gezond verstand en let op. Houd er rekening mee dat de meeste van deze plaatsen in het vijfde district van Boedapest liggen, aan / bij de belangrijkste toeristische straat, de Váci utca. Als u het slachtoffer bent geworden van een incident, oplichterij of diefstal, dient u een politierapport in te dienen en het incident aan de ambassade te melden. 

Bij betaling met een credit card is het raadzaam zeer bedacht te zijn op de wijze waarop afdrukken worden gemaakt en hoe vaak de magneetstrip door de lezer wordt gehaald. Dit advies geld ook voor Brussel, Amsterdam en alle andere grote steden in Europa!

Samenvattend

De criminaliteit in Hongarije is in grote lijnen vergelijkbaar met die in Nederland en België.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *