Economie van Hongarije

Thema’s > Economie

Hongarije was eind 2008 het eerste land binnen de EU dat noodsteun van het IMF ontving. De regering van Orban besloot echter in 2010 de lening stop te zetten zodat het land op eigen voorwaarden hervormingen kon doorvoeren. De zwakker wordende Hongaarse forint en het dalende vertrouwen in de economie zorgden er eind 2011 voor dat het land opnieuw bij het fonds aanklopte. De Hongaarse economie kampt met een recessie. Het Hongaarse bruto binnenlands product kromp over geheel 2012 met 1,7 procent en ook in 2013 wordt geen groei verwacht. De inflatie in het land bedraagt 5,8 procent, het hoogste percentage binnen de EU. De werkloosheid klom in 2012 boven de 10 procent, en ligt bij de jongere generatie zelfs drie maal hoger.

GeschiedenisDe economie van alle voormalige Comecon-landen heeft sinds 1989 een vrije val gemaakt door het wegvallen van de traditionele markten (de voormalige Sovjetunie). De teleurstelling onder de bevolking over de gevolgen van de overgang naar een vrije markt is groot.

De Hongaarse industrie leunt nog steeds zwaar op machinebouw, halffabrikaten, transportmiddelen (bussen), voedingsmiddelen, en chemische producten. De grootste inkomende deviezenstroom wordt geactiveerd door de agro-industriële sector. Hongarije is de grootste exporteur ter wereld van braadkippen en ganzenlevers. Hongarije’s belangrijkste handelspartners zijn Duitsland, het GOS, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en Italië. De landbouw draagt voor 11% bij aan het BNP en verschaft aan 20% van de Hongaren werk.

Hongarije gaat gebukt onder het gebrek aan grondstoffen. De belangrijkste bodemschatten zijn bauxiet, bruinkool, uraan en steenkool. Bauxiet wordt voornamelijk gevonden in het Vértesgebergte. Het toerisme is een belangrijke economische groeisector. In de tijd van het communisme kwamen de meeste toeristen al uit Oostenrijk, voor wie Hongarije nog steeds een spotgoedkope achtertuin is.

De Nederlandse export naar Hongarije groeit ieder jaar. De afgelopen vier jaar is deze bijna verdrievoudigd tot een waarde van ruim 1 miljard Euro in 2000. De toename komt geheel voor rekening van de industriële sectoren. De export van landbouwproducten is gedaald. Landbouw maakt slechts 11 procent uit van onze totale export naar Hongarije. Opvallend bij deze sterk groeiende export is dat Nederland ondanks deze toename een negatieve handelsbalans met Hongarije heeft. Met andere woorden, de import uit Hongarije stijgt nog sneller dan de export naar het land.

De Nederlandse uitvoer van goederen naar Hongarije is in 2011 met 15 procent toegenomen tot 2,7 miljard euro. Dit is ruim 300 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De invoer uit Hongarije is met 14 procent in waarde gedaald in vergelijking met 2010

Nederland is de grootste investeerder in Hongarije. Er zitten maar liefst 700 Nederlandse bedrijven.

Met een jaarlijkse melkproductie van 1,7 miljard liter heeft Hongarije een kleine zuivelsector vergeleken met Nederland (naar schatting 13 miljard).

Direct na de definitieve politieke omwenteling in maart 1990, werden onderhandelingen geopend met de E.U. voor nauwere samenwerking. Op 16 december 1991 werd een associatieverdrag met de Europese Unie gesloten. Naast Hongarije traden ook Polen en Tsjecho-Slowakije toe. Meer informatie over de Hongaarse toetreding tot de Europese Unie vindt u hier. Meer informatie over de Hongaarse betalingsmiddelen welke u hier vindt.

De Nederlandse handel met Hongarije is de eerste jaren van de 21e eeuw sterk toegenomen. Nederland is nu de zesde handelspartner van Hongarije. Sinds 1991 hebben Nederlandse bedrijven ruim € 4,1 miljard in Hongarije geïnvesteerd. Nederland is daarmee naast Duitsland de grootste investeerder in Hongarije, gevolgd door Oostenrijk en de VS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *