Europese Unie en Hongarije

Thema’s > Europese Unie

Met ingang van 1 mei 2004 is Hongarije toegetreden tot de Europese Unie. In dit artikel van HongarijeVakantieland.nl beschrijven we de weg naar die toetreding.

De eerste Hongaarse koning, de heilige Stefanus die Hongarije in 1000 na Chr. definitief bij het Westen aansloot, heeft zijn opvolgers voorgehouden dat ‘een land met slechts een taal en een traditie zwak en kwetsbaar is’. Volgens wetenschappers stamt dit idee uit de steppe, waar het gebruikelijk is dat nomaden met een verschillende culturele achtergrond met elkaar optrekken. Als je maar over een lingua franca beschikt, zijn verschillende culturele identiteiten en talen geen nadeel, maar eerder een verrijking en een versterking van de natie.

Hongarije diende als eerste van de Oost- en Midden-Europese landen een aanvraag in voor het lidmaatschap van de Europese Unie. Bij de val van de muur in 1989 was Hongarije al vrij sterk op het westen georiënteerd, en sinds die tijd is dat alleen maar voortgezet. Zowel in politiek als in economisch opzicht zijn sinds 1989 goede vorderingen gemaakt. De publieke opinie in Hongarije staat positief tegenover toetreding tot de Europese Unie.

De Europese Unie is door de opeenvolgende toetredingen steeds groter geworden. Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk kwamen er in 1973 bij, gevolgd door Griekenland in 1981, Spanje en Portugal in 1986 en Oostenrijk, Finland en Zweden in 1995. De Europese Unie bereidt er zich nu op voor om nog eens tien landen uit Oost- en Zuid- Europa te verwelkomen.

Op de EU-top van 24 en 25 oktober 2002 in Brussel hebben de huidige vijftien EU-lidstaten ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om met onder andere Hongarije de toetredingsonderhandelingen af te ronden. Vervolgens is op de top in Kopenhagen op 12 en 13 december 2002 definitief besloten dat de tien landen op 1 mei 2004 kunnen toetreden tot de Europese Unie. Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië zullen in 2004 tot de EU toetreden. Voor Roemenië en Bulgarije was 1 januari 2007 de toetredingsdatum. Voor Turkije is nog geen jaartal vastgesteld.

Hongarije heeft in een referendum op 12 april 2003 met een ruime meerderheid vóór de Europese Unie gekozen. 83,76 procent van de Hongaarse stemmers zei in het referendum ‘ja’ tegen de toetreding tot de EU. Maar er was ook een schaduwzijde: meer dan de helft van de kiesgerechtigde Hongaren bleef thuis en bracht geen stem uit. De opkomst lag met 45,62 procent veel lager dan de voorspelde 60 tot 65 procent. In districten in het noorden en het oosten van het land lag de opkomst zelfs onder de 40 procent.

Ontwikkeling richting Europa Politiek In het laatste rapport dat de voortgang van Hongarije’s aanpassingsproces beschrijft, staat te lezen dat Hongarije voldoet aan de politieke criteria van Kopenhagen.

  • De democratische instellingen functioneren soepel.
  • In 1998 zijn vrije verkiezingen gehouden die tot een soepele machtsoverdracht geleid hebben.
  • In maart van 1999 is Hongarije lid geworden van de NATO en in 1998 vervulde het land het presidentschap van de Raad van Europa.

Economisch Ook economisch gezien gaat het met Hongarije de goede kant op. Volgens het laatste rapport voor de toetreding kan Hongarije beschouwd worden als een functionerende vrijemarkt-econornie.

Concurrentiepositie Het land moet in staat geacht worden om de concurrentie van andere EU-landen het hoofd te bieden. Sinds 1998 is de economie gegroeid, de inflatie is duidelijk teruggelopen en de werkgelegenheid is voor het eerst sinds 1989 gegroeid. De infrastructuur die de basis voor de markteconomie vormt, is verder versterkt.

Handel De handel tussen Hongarije en de Europese Unie is richting de toetreding verder toegenomen. De Hongaarse export naar EU-landen is gegroeid van 11.7 miljard euro in 1997 naar 14,5 miljard in 1998. Ook de import nam toe, en wel van 13,6 miljard euro in 1997 naar 16,7 miljard euro in 1998.

Meer informatie over de Economie van Hongarije vindt u op onze pagina Economie.

Grenzen Toen Hongarije lid werd van de Europese Unie zijn de grenzen met de oosterburen welhaast hermetisch dichtgegaan. Dat is ingrijpend voor de grensbewoners, zeker als u bedenkt dat een groot deel van de Hongaren aan de andere kant van die grens wonen. Ook is het de vraag of de buitengrenzen wel kunnen worden bewaakt door Hongarije met de beschikbare middelen.  Een ander probleem dat alleen door grensoverschrijdende samenwerking opgelost kan worden, is het beheer van de rivier de Tisza. De Tisza ontspringt in de Oekraïense Karpaten en zorgt elk voorjaar en elke herfst voor grote wateroverlast in de regio.  Het rivierwater kan ongeremd van het Karpatengebergte de Hongaarse laagvlakte bereiken.

Schengen De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben een akkoord bereikt omtrent het uitbreiden van de Schengen-zone. De Europese Raad heeft op 6 december 2006 besloten dat de grenscontroles met betrekking tot de nieuwe Oost-Europese lidstaten en Malta tussen december 2007 en maart 2008 worden afgeschaft. Per 21 december 2007 behoort Hongarije, als lid van de Europese Unie, ook tot het Schengen-gebied, dat wil zeggen: geen paspoortcontrole meer bij de grenzen. In de luchtvaart werd de controle pas m.i.v. de zomerdienstregeling (maart 2008) opgeheven. Houdt er wel rekening mee dat u zich altijd moet kunnen identificeren door middel van een geldig paspoort of ID-kaart als daar om wordt gevraagd.

Laatste aandachtspunten Op het politieke vlak zijn er twee aandachtspunten na toetreding tot de Europese Unie: de kwaliteit van de rechterlijke macht en de verbetering van de positie van de Roma zigeuners. Vooral dit laatste is een punt van zorg. Er zijn tussen de 400.000 en 600.000 Roma Zigeuners in Hongarije, en ze zijn regelmatig slachtoffer van discriminatie. Dat is merkbaar in opleiding, werkgelegenheid en toegang tot openbare instellingen en dienstverlening. Hoewel hun positie de laatste jaren niet is verslechterd, is er ook weinig verbetering opgetreden.

Links

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *