Verschillen tussen Nederlandse en Hongaarse cultuur

Thema’s > Cultuurverschillen

Op deze pagina gaan we wat dieper in op de Hongaarse cultuurverschillen met de Nederlandse cultuur. Heeft u aanvullingen? Mail het de webmaster!

Bezoek Als er in Hongarije iemand aan de deur komt, neem je diegene mee naar binnen. Je blijft niet op straat staan. Het ontvangen van mensen gaat in Hongarije sowieso heel anders dan vaak in Nederland en Vlaanderen waar je maar moet afwachten of je binnen mag komen. Één koekje bij de koffie kennen ze daar niet. Als je visite krijgt, zet je de hele tafel vol eten. Een schaal met koekjes. Als die leeg is, komen er allerlei andere hapjes op tafel waaronder sandwiches.

Begroeten  Na de formele begroeting, zie onze pagina over Taal, zullen Hongaren, net als gebruikelijk is in vele andere landen normaal gesproken vragen “Hoe gaat het met je? Maar, anders dan in de meeste landen: Hongaren menen deze vraag en zijn daadwerkelijk geïnteresseerd in het antwoord. Het wordt over het algemeen onbeschoft gevonden indien u deze vraag stelt zonder dat u ook maar een beetje geïnteresseerd bent in het antwoord. In lijn daarmee: U moet een serieus antwoord verwachten! Een antwoord als “De laatste tijd gaat het niet zo goed” is algemeen geaccepteerd. Het wordt zelfs geaccepteerd indien u in details treedt over deze zaken. Het is zelfs zo dat het beleefder gevonden wordt indien u op deze manier reageert dan het bij ons gebruikelijke, maar korte: “Goed”.

Samengevat. U moet het “Hallo-hoe gaat het-goed-dank u” syndroom ten alle tijden voorkomen in Hongarije. Stel de vraag:”Hoe maakt u het?” niet tenzij u het meent.

Hongaren schudden altijd de handen als ze bekenden tegenkomen. Uw handdruk moet een stevige handdruk zijn waarbij u de andere persoon in de ogen kijkt. Hier wordt in Hongarije serieus mee omgegaan. Let er op dat ook vrouwen het initiatief kunnen nemen tot een handdruk. Indien man en vrouw elkaar ontmoeten worden vaak elkaars wangen gekust. In Hongarije is het niet ongebruikelijk de hand van een vrouw te kussen.

Sociale zones De fysieke afstand tussen twee mensen wordt door een aantal zaken, zoals sociale status, leeftijd en onderlinge relatie, bepaald. Daarnaast is het ten dele cultuur afhankelijk. In termen van sociale zones zitten de Hongaren tussen de afstandelijke Nederlanders en de aanhankelijke Italianen in. Dat betekent dat twee Nederlanders, bij gelijke omstandigheden, meer afstand zullen houden dan twee Hongaren en twee Italianen zullen nog dichter bij elkaar komen. Dus indien u zich als Nederlander te dicht benaderd voelt door een Hongaar: het ligt aan de cultuur en niet aan uw aftershave!

Aanraken  Hetzelfde kunnen we opmerken over aanraken. Dat betekent: Hongaren zullen elkaar sneller aanraken dan Nederlanders maar minder snel dan Italianen. Binnen Hongarije zijn grote verschillen in de manier waarop mannen elkaar begroeten. Soms een echte Amerikaanse “hug” en in andere streken zullen mannen elkaar veel afstandelijker groeten. Tussen man en vrouw zijn de Hongaren vrijer dan we in Nederland gewend zijn: Voelt u zich ook dan gewoon op uw gemak, dit is (uitzonderingen daargelaten en wellicht helaas) het gevolg van cultuurverschillen!

Cadeautjes Hongaren houden van bloemen… maar 1 bloem vinden ze dat op het kerkhof thuishoort: en dat zijn Chrysanten. Dat zijn goedkope bloemen die van oudsher in de gedachten van Hongaren voor 1 november, voor Alle Heiligen, op het kerkhof thuishoren! Neem dus nooit Chrysanten mee als cadeautje.

Voor zieken mag je thuis wel bloemen meenemen, maar in het ziekenhuis in Hongarije is het verboden om bloemen mee te brengen, de oorzaak ligt in de hygiëne. De bloemen kunnen bacteriën verspreiden.

Verwacht ook niet dat wanneer je een ingepakt cadeautje geeft, dat dat dan altijd wordt uitgepakt waar je bij bent. In Nederland zouden we dat uiteraard wel doen maar  Hongaren doen dat niet. Pas als de gever weg is wordt er uitgepakt. Ook dit is echter streekafhankelijk. Gelukkig zult u hier minder snel door in verlegenheid gebracht worden, wacht gewoon af wat men doet.

Namen In Hongarije, in tegenstelling tot wat wij gewend zijn, worden altijd eerst de achternamen en daarna de voornamen gegeven. Dat betekend dat als Wim Kok in Hongarije geboren was, hij Kok Wim geheten had.

Dat klinkt anders, maar het verschil is te overzien. Als je iets over een Hongaar leest zul je regelmatig merken dat de auteur de volgorde heeft omgedraaid zodat de Hongaarse namen op de Nederlandse manier geschreven worden. De auteur gaat er dan van uit dat u, de lezer, deze regel niet kent. Het resultaat: Chaos!

Laat me u een voorbeeld geven. Kossuth Lajos (Dit is de correcte HOngaarse volgorde) was een belangrijke figuur in de Hongaarse geschiedenis in 1848. Daarnaast was hij een man van aanzien in de westerse wereld, van Londen tot New York. Een groot aantal geschiedenisboeken in het westen noemen zijn naam, maar vaak in de vorm: “Lajos Kossuth”, of, om het nog gecompliceerder te maken “Louis Kossuth” (Waarbij Lajos het Hongaars equivalent is van Louis). Raakt u verward? Terecht! …en dat ligt niet aan U!

Wat kunnen wij er aan doen? In het algemeen gesproken: Niets! Wat ik u met u afspreek is dat ik op deze website de Hongaarse namen juist zal weergeven: op de Hongaarse wijze: Eerst de achternaam en dan de voornaam.

Vrouwen nemen meestal de naam van de echtgenoot aan, met de toevoeging ‘-ne’ (mevrouw). Zo is Nagy Janosne bijvoorbeeld de vrouw van Nagy Janos, voor ons Janos Nagy.

Hongaarse hoffelijkheid? Op het platteland komt het helaas nog steeds voor dat mannen een dubbelleven leiden. Buitenshuis zijn zij zeer hoffelijk, vooral bij de oudere generatie van mannen (nu boven de 50 jaar). Vaak zijn die mannen allervriendelijkst tegenover anderen, maar zodra ze thuis zijn, dan lijken ze helemaal om te draaien. Hun vrouwen moeten het ontgelden door hun grof gedrag. Wellicht is dit nog een overblijfsel is van de oude cultuur, waarin de mannen hoger op de maatschappelijke ladder stonden dan de vrouwen. Gelukkig zijn er steeds meer mannen en vrouwen die meer respect voor elkaar hebben.

Zakencultuur Hoewel Hongaarse en Nederlandse zakenpartners het doorgaans goed met elkaar kunnen vinden, verschilt de zakencultuur hemelsbreed van elkaar.
Zorg dat u altijd visitekaartjes bij u heeft. In een groep is het gebruikelijk om aan alle aanwezigen een visitekaartje uit te delen. Zakelijke besprekingen hebben een formeel karakter. Kleed u netjes.
De Nederlandse zakenman is gewend om consensus te zoeken. Hij consulteert eerst alle betrokken, op gelijkwaardige basis, en zoekt vervolgens een redelijke oplossing waarmee iedereen kan leven. De Hongaarse instelling staat daar haaks op. Hongaren zijn gewend orders te krijgen en hun werk uit te voeren volgens vaste structuren en patronen. De baas moet duidelijk de baas zijn. Hongaren zijn formeel, hiërarchie is belangrijk.

Een terrein waar de hiërarchie onvermijdelijk tot uitdrukking komen is de massieve Hongaarse bureaucratie, waaraan geen enkele buitenlandse ondernemer kan ontsnappen. Die bureaucratie lijkt een overblijfsel uit het communistische verleden, al is dat maar gedeeltelijk waar. Het bureaucratisch model gaat terug tot de Habsburgse tijd, ver vóór de komst van de communisten. Ambtenaren dienen het systeem, niet de mensen. In plaats van de keizer dienen zij nu de staat.

9 gedachten over “Verschillen tussen Nederlandse en Hongaarse cultuur

 1. M.Cremer

  Informatieve site. Ik heb er echt wat aan gehad om me te oriënteren. Misschien dat ik in de toekomst in dit land wil wonen…

 2. Pete

  Dit zijn geen verschillen. Maar een opsomming hoe men in hongarije dingen doet toz van nl. Niet de verschillen duss.. ben woonachtig…in hu. In hu kom je bijvoorbeeld niet binnen!! Ze staan uren over een hek of haag te ouwehoeren.

 3. Elsa

  Vraag : mag een Hongaars Ziekenhuis een Nederlander verbieden om het ziekenhuis te verlaten als die Nederlander de Ziekenhuis-hulp niet goed genoeg vindt.
  Het Ziekenhuis denkt dat hij niet alleen meer in zijn huis kan wonen als senior .
  Dit is misschien een Juridische vraag ?
  De Bejaarde heeft een Nederlands en een Hongaars Paspoort .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *