Rechtssysteem in Hongarije

Thema’s > Het Hongaarse rechtssysteem

Het huidige Hongaarse rechtssysteem heeft drie lagen. Op lokaal niveau zijn er 111 plaatselijke rechtbanken (helyi bíróság) die zich met civiele en criminele zaken bezighouden.

Het tweede niveau bestaat uit een netwerk van twintig regionale rechtbanken (megyei bíróság), waaronder de hoofdstedelijke rechtbank van Boedapest. Deze rechtbanken houden zich voornamelijk bezig met gevallen van hoger beroep die op het lokale niveau zijn afgewezen. In sommige gevallen, die door de wet gespecificeerd zijn, gelden ze ook als rechtbanken waar zaken voor het eerst behandeld worden.

Het Hooggerechtshof (a legfelsöbb bíróság) bekijkt of uitspraken van lagere rechtbanken geen juridische vormfouten bevatten. Verder verschaft het Hooggerechtshof richtlijnen aan lagere rechtbanken.

Hierboven – en ook enigszins los van deze drie niveaus – staat het Constitutioneel Hof (alkotmánybíróság). Het Constitutioneel Hof staat aan de top van het rechtssysteem in Hongarije. Het Hof heeft, met het oog op de handhaving van het democratisch politiek systeem en het proces van Europese integratie, een uiterst belangrijke rol te vervullen.

In strikte zin heeft het Constitutioneel Hof geen rechterlijke taken, maar een controlerende functie. Het Hof heeft in het bijzonder de taak om de democratie te bewaken. Met de grondwet als uitgangspunt kan het Hof juridische normen die de democratie niet weerspiegelen en die derhalve ongrondwettelijk zijn, verbieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *