Verkeersboetes Hongarije

Thema’s > Verkeersboetes Hongarije

Verkeersboete gekregen tijdens uw vakantie in Hongarije? Sinds enkele jaren heeft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de mogelijkheid om niet alleen Nederlandse verkeersboetes te innen, maar ook boetes die in Hongarije zijn opgelegd. Dit kan omdat zowel Hongarije als Nederland een Europees wetsartikel in haar nationale wetgeving hebben opgenomen.

Wanneer het CJIB in Nederland een boete wil innen die in Hongarije is uitgeschreven dient die boete minimaal 70 euro te bedragen. Is het bedrag lager, dan kan het CJIB de boete dus niet innen.

Het CJIB kan alleen een buitenlandse boete in Nederland innen als het gaat om een onherroepelijke boete. Dat wil zeggen dat bezwaar of hoger beroep tegen het opleggen van de boete niet meer mogelijk is. Om dit te voorkomen kun je dus bezwaar maken of beroep instellen volgens de daarvoor geldende procedure in Hongarije. Dit geldt ook als je via het CJIB voor het eerst op de hoogte wordt gesteld van de boete. Je moet eerst in de gelegenheid zijn gesteld om in Hongarije bezwaar te maken of beroep in te stellen. Is dat niet het geval, dan mag de boete niet worden geïnd. Gebeurt dat toch, dan kun je tegen de tenuitvoerlegging van de inning bezwaar maken bij de rechtbank te Leeuwarden.

Eén gedachte op “Verkeersboetes Hongarije

  1. Durmus

    ik heb een boete van 80 euro gehad. ik heb de boete niet op tijd kunnen betalen. kreeg 10 dagen later gelijk een Laatste Aanmaning van 260 euro.
    vraag: is dit rechtmatig? Kunnen ze gelijk een Laatste aanmaning sturen met zo’n hoge verhoging?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *