Herdenkingsbijeenkomst 60 ste jubileum Hongaarse revolutie

—ingezonden mededeling —

zondag, 23 oktober 2016, Den Haag

Traditiegetrouw herdenken wij 23 oktober 1956, de dag, waarop Hongaren hun liefde voor vrijheid en rechtvaardigheid hebben gedemonstreerd door met wapens in de hand op te staan tegen de onderdrukking door de toenmalige Sovjetunie. Deze hoop werd toen niet vervuld, maar de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd heeft wereldwijd als een soort ontsteking gewerkt voor de vrijheidswil van mensen met het gevolg van de terugval van het communisme in de wereld en het afbreken van het Ijzeren Gordijn. Vele tienduizenden hebben hun leven en vrijheid voor de vrijheid geofferd en 200.000 Hongaren ontvluchtten hun vaderland. Hiervan nam Nederland 5000 man op. De vluchtelingen hebben aan H.M. Koningin Juliana een verzetsvlag aangeboden, die in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag wordt bewaard.

In de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd herkende Nederland zijn eigen lot in de Tweede Wereldoorlog. Het Voormalig Verzet Nederland had de leiding in de opvang der vluchtelingen. Nederland is in 16de eeuw zelf uit en door vrijheidsstrijd ontstaan. HET SLEUTELWOORD VAN DE NEDERLANDSE  ZOWEL ALS VAN DE HONGAARSE GESCHIEDENIS IS: VRIJHEID! In dit verband beschouwd, is het symbolisch dat het Ijzeren Gordijn in 1989 aan de grens tussen Oostenrijk en Hongarije door Hongaren werd doorbroken.

UITNODIGING
 DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND
nodigt belangstellenden uit tot het bijwonen van een
FEESTELIJKE BIJEENKOMST TER GELEGENHEID VAN HET
60ste JUBILEUM VAN DE
HONGAARSE REVOLUTIE EN VRIJHEIDSSTRIJD IN 1956

Tijdstip:                                Zondag, 23 oktober 2016
Plaats:                                   Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag

Programma:
12.00 uur                            Oecumenische kerkdienst met Eucharistie en Heilig Avondmaal
Pater Péter Mustó  S.J. en Ds Márta Tüski
Orgel: Barnabás Hegyi

14.30 uur                              Herdenkingsbijeenkomst
Aan het begin van de bijeenkomst zal de Hongaarse Verzetsvlag bewaard in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag door Hongaarse padvinders in Nederland  worden opgesteld.
Tijdens de bijeenkomst zal voor kinderen een programma worden georganiseerd.

De toegang is vrij.

Gaarne nodigen wij U, Uw gezinsleden, vrienden en alle belangstellenden uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Bestuur Stichting Hongaarse Federatie in Nederland.

PROGRAMMA

Opening  Ákos Urbán

Voorzitter Hongaarse Federatie in Nederland
De Hongaarse verzetsvlag 1956 wordt binnengedragen
Hongaarse en Nederlandse volksliederen

Welkom  András Kocsis

Ambassadeur van Hongarije in Nederland

György Ligeti Arc-en-cie,  Valentina Tóth, piano
Béla Bartók, Dansen uit Csík

Een Nederlandse Groet                   Bert Koenders

Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland

Zoltán Kodály, Aan de Hongaren      Hongaarse Koor Amsterdam
Zoltán Kodály Lied aan koning St. Stefanus          o.l.v. Orsolya Burján
József  Karai Een nieuw ‘regős’-lied
Zoltán Kodály Avondlied

Een Hongaarse Groet                      Árpád János Potápi
Staatssecretaris van Nationale Politiek van Hongarije

Zoltán Kodály                                                        Gábor Bálint, zang
János Háry, Lied van een cavallerist                  Éva Szalai, piano
Ferenc Erkel
Bán Bánk, Mijn vaderland, mijn ‘alles’

Een stem van de vluchteling            Dzsingisz Gábor,
Voorzitter ’Vluchtelingen Organisaties Nederland’ (VON),  Oud staatssecretaris Landbouw Natuurbeheer en Visserij

Sándor Márai                                                        Zsuzsa Hoeks Györky
Engel uit de hemel

György Selmeczi Millenium Ode                         Haags Hongaars Koor en Orchest
o.l.v. Barnabás Hegyi

Musicale leiding Katalin Kovács

De verzetsvlag wordt weggedragen

Sluiting                                              Ákos Urbán

NA DE AFLOOP VAN DE FEESTELIJKE BIJEENKOMST WORDT DOOR  DE AMBASSADE VAN HONGARIJE EN HET BESTUUR VAN DE STICHTING HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND EEN RECEPTIE AANGEBODEN.

Tijdstip: Zondag, 23 oktober 2016; AANVANG 12:00 UUR of14:30 UUR.
Plaats: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *