Categoriearchief: Nieuws

Herdenking van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd op 23 oktober j.l. in de Kloosterkerk te Den Haag

== Ingezonden bericht ===

L.S.,

De herdenking van het 60-ste jubileum van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd op 23 oktober j.l. in de Kloosterkerk te Den Haag was mooi en waardig. Deze dag – de dag van het uitbreken van de revolutie in 1956- zal ongetwijfeld voor een ieder, die daaraan heeft deelgenomen, onvergetelijk blijven. Met naar schatting 600 man kwamen wij bijeen uit alle delen van het land. Vele Nederlandse vrienden en familieleden waren ook aanwezig als leden van één grote familie.

Traditiegetrouw ving de herdenking aan met een oecumenische kerkdienst met eucharistie en heilig avondmaal, waarin Pater Péter Mustó SJ en Ds Márta Tüski zijn voorgegaan, met aan de orgel Barnabás Hegyi.

Om 14.30 begon de herdenking zelf onder leiding van Ákos Urbán, voorzitter van de Hongaarse Federatie in Nederland.

De Hongaarse Verzetsvlag, die in 1956 door de Hongaarse vluchtelingen aan H.M. Koningin Juliana werd overhandigd, werd vervolgens door een vlaggenwacht van Hongaarse padvinders/scouts in Nederland opgesteld. Deze vlag wordt in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag bewaard, waar de Kroon van het Koninkrijk der Nederlanden wordt bewaard. Nergens ter wereld wordt er een Hongaarse verzetsvlag uit 1956 op dezelfde plaats bewaard als de kostbaarste constitutionele kleinoden van het land, alleen in Nederland.

Na het uitsteken van de vlag werden  door de aanwezigen de Hongaarse en Nederlandse volksliederen gezongen.

Van Nederlandse zijde waren als eregasten aanwezig Bert Koenders, minister van buitenlandse zaken, Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State, Jozias van Aertsen, burgemeester van Den Haag, voorts Klaas Tigelaar, burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg samen met Frans Rozenberg, wethouder. (Leidschendam-Voorburg heeft in oktober 2016 een tentoonstelling over de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd georganiseerd.)  Van Hongaarse zijde was aanwezig Árpád János Potápi staatssecretaris voor zaken betreffende Hongaren in het buitenland, András Kocsis, ambassadeur van Hongarije, Zoltán Kádár chef van het kabinet van de staatssecretaris, alsmede de leden van de ambassade.

Na de ‘Opening’ door de heer Ákos Urbán,  de ‘Welkomstgroet’ door de heer András Kocsis,  ‘Een Nederlandse Groet’ door de heer Bert Koenders,  ‘Een Hongaarse Groet’ door de heer Árpád János Potápi werd ‘Een stem van de vluchteling’ door de heer Dzsingisz Gábor, voorzitter ‘Vluchtelingen Organisaties Nederland’(VON), oud-staatssecretaris Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, zelf een vluchteling uit 1956, voorgedragen.

Ter herinnering aan deze dag bood Staatssecretaris Potápi aan de Hongaarse Federatie in Nederland een oorkonde en een medaille aan en overhandigde deze aan de voorzitter Ákos Urbán.

Het programma bestond verder uit Hongaarse muziek: Valentina Tóth (piano), Éva Szalai (piano), Katalin Kovács en Gábor Bálint (zang), het Hongaarse Koor van Amsterdam o.l.v. Orsolya Burján en het Haags Hongaars Koor en Orkest o.l.v. Barnabás Hegyi (muzikale leiding Katalin Kovács). Zsuzsa Hoeks-Györky droeg het gedicht van Sándor Márai ‘Engel uit de hemel’ voor .

Aan het einde van het programma werd de Verzetsvlag door de vlaggenwacht van de padvinders/scouts  weggedragen.

De herdenking werd afgesloten met een ontvangst aan de aanwezigen aangeboden door de Hongaarse ambassade en het bestuur van de Hongaarse Federatie in Nederland in de kerk, waar de bezoekers nog lang bijeen zijn gebleven. Deze bijeenkomsten bieden immers de  gelegenheid om oude vriendschappen te versterken en nieuwe te helpen tot stand te brengen. De sfeer van deze middag  heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het realiseren van goede persoonlijke contacten. Wij hopen, dat de jaarlijkse  – en vijfjaarlijkse – herdenking van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd ook in de toekomst als een levende traditie zal voortleven onder Hongaren in Nederland en Nederlanders, die de historische banden met Hongaren koesteren en bewaren. Wij mogen de helden nimmer aan de vergetelheid overleveren

Het was voor ons hartverwarmend te ervaren, dat vele Hongaren en Nederlanders aan onze uitnodiging gevolg hebben gegeven en naar de Kloosterkerk in Den Haag zijn gekomen. Wij zeggen hartelijk dank aan al diegenen, die aan de voorbereiding van deze dag op allerlei terreinen met grote toewijding vrijwillig hebben meegewerkt. Wij danken ook degenen, die speciaal voor deze bijzondere gelegenheid onze Federatie financieel hebben gesteund.

BESTUUR STICHTING HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

Meer informatie over de revolutie en de opstand van 1956 vindt  op onze website.

 

Herdenkingsbijeenkomst 60 ste jubileum Hongaarse revolutie

—ingezonden mededeling —

zondag, 23 oktober 2016, Den Haag

Traditiegetrouw herdenken wij 23 oktober 1956, de dag, waarop Hongaren hun liefde voor vrijheid en rechtvaardigheid hebben gedemonstreerd door met wapens in de hand op te staan tegen de onderdrukking door de toenmalige Sovjetunie. Deze hoop werd toen niet vervuld, maar de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd heeft wereldwijd als een soort ontsteking gewerkt voor de vrijheidswil van mensen met het gevolg van de terugval van het communisme in de wereld en het afbreken van het Ijzeren Gordijn. Vele tienduizenden hebben hun leven en vrijheid voor de vrijheid geofferd en 200.000 Hongaren ontvluchtten hun vaderland. Hiervan nam Nederland 5000 man op. De vluchtelingen hebben aan H.M. Koningin Juliana een verzetsvlag aangeboden, die in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag wordt bewaard.

In de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd herkende Nederland zijn eigen lot in de Tweede Wereldoorlog. Het Voormalig Verzet Nederland had de leiding in de opvang der vluchtelingen. Nederland is in 16de eeuw zelf uit en door vrijheidsstrijd ontstaan. HET SLEUTELWOORD VAN DE NEDERLANDSE  ZOWEL ALS VAN DE HONGAARSE GESCHIEDENIS IS: VRIJHEID! In dit verband beschouwd, is het symbolisch dat het Ijzeren Gordijn in 1989 aan de grens tussen Oostenrijk en Hongarije door Hongaren werd doorbroken.

UITNODIGING
 DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND
nodigt belangstellenden uit tot het bijwonen van een
FEESTELIJKE BIJEENKOMST TER GELEGENHEID VAN HET
60ste JUBILEUM VAN DE
HONGAARSE REVOLUTIE EN VRIJHEIDSSTRIJD IN 1956

Tijdstip:                                Zondag, 23 oktober 2016
Plaats:                                   Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag

Programma:
12.00 uur                            Oecumenische kerkdienst met Eucharistie en Heilig Avondmaal
Pater Péter Mustó  S.J. en Ds Márta Tüski
Orgel: Barnabás Hegyi

14.30 uur                              Herdenkingsbijeenkomst
Aan het begin van de bijeenkomst zal de Hongaarse Verzetsvlag bewaard in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag door Hongaarse padvinders in Nederland  worden opgesteld.
Tijdens de bijeenkomst zal voor kinderen een programma worden georganiseerd.

De toegang is vrij.

Gaarne nodigen wij U, Uw gezinsleden, vrienden en alle belangstellenden uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Bestuur Stichting Hongaarse Federatie in Nederland.

PROGRAMMA

Opening  Ákos Urbán

Voorzitter Hongaarse Federatie in Nederland
De Hongaarse verzetsvlag 1956 wordt binnengedragen
Hongaarse en Nederlandse volksliederen

Welkom  András Kocsis

Ambassadeur van Hongarije in Nederland

György Ligeti Arc-en-cie,  Valentina Tóth, piano
Béla Bartók, Dansen uit Csík

Een Nederlandse Groet                   Bert Koenders

Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland

Zoltán Kodály, Aan de Hongaren      Hongaarse Koor Amsterdam
Zoltán Kodály Lied aan koning St. Stefanus          o.l.v. Orsolya Burján
József  Karai Een nieuw ‘regős’-lied
Zoltán Kodály Avondlied

Een Hongaarse Groet                      Árpád János Potápi
Staatssecretaris van Nationale Politiek van Hongarije

Zoltán Kodály                                                        Gábor Bálint, zang
János Háry, Lied van een cavallerist                  Éva Szalai, piano
Ferenc Erkel
Bán Bánk, Mijn vaderland, mijn ‘alles’

Een stem van de vluchteling            Dzsingisz Gábor,
Voorzitter ’Vluchtelingen Organisaties Nederland’ (VON),  Oud staatssecretaris Landbouw Natuurbeheer en Visserij

Sándor Márai                                                        Zsuzsa Hoeks Györky
Engel uit de hemel

György Selmeczi Millenium Ode                         Haags Hongaars Koor en Orchest
o.l.v. Barnabás Hegyi

Musicale leiding Katalin Kovács

De verzetsvlag wordt weggedragen

Sluiting                                              Ákos Urbán

NA DE AFLOOP VAN DE FEESTELIJKE BIJEENKOMST WORDT DOOR  DE AMBASSADE VAN HONGARIJE EN HET BESTUUR VAN DE STICHTING HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND EEN RECEPTIE AANGEBODEN.

Tijdstip: Zondag, 23 oktober 2016; AANVANG 12:00 UUR of14:30 UUR.
Plaats: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag

Stedenband Franeker Sátoraljaújhely nog altijd springlevend

Plaatsnaambord Franeker met linksonder het stedebandbord Sátoraljaújhely Hongarije

Plaatsnaambord Franeker met linksonder het stedebandbord Sátoraljaújhely Hongarije

Veel stedenbanden leiden een slapend bestaan of sterven een stille dood. Maar Franeker en de Hongaarse stad Sátoraljaújhely nemen na hun 25-jarig jubileum nieuwe initiatieven om de band voort te zetten.

Deze zomer reisde een bus vol Franekers 1800 kilometer ver naar de noordoostgrens van Hongarije. Om te vieren dat er 25 jaar een stedenband is tussen de Academiestad en Sátoraljaújhely

Meer informatie bij de bron: Leeuwarder Courant. 

Park and Party Run onderweg naar Hongarije

De tweede Park and Party Run is maandagochtend begonnen aan een bijzondere uitdaging. In vijf dagen tijd van Putten naar Hongarije in een oud barrel dat niet meer waard is dan duizend euro. Tijdens de rally doorkruisen de deelnemers acht landen. Elke dag wordt er zo’n 400 kilometer gereden.

Maandagochtend verschenen ruim 150 auto’s aan de start in Putten: van Oost-Duitse Trabantjes tot oude BMW’s. Er rijdt zelfs een pipowagen mee. Het gaat niet om de snelste tijd; de uitdaging is om met zo’n oude bak de finish te halen.

 

Tijdens de rally doorkruisen de deelnemers acht landen. Elke dag wordt er zo’n 400 kilometer gereden.

Bron en meer informatie: Omroep Gelderland

28 februari 2016 HungaroMania in Leuven (België)

Beste mijnheer, mevrouw

Graag willen wij u laten weten dat op zondag 28 februari 2016 in Leuven (België) HungaroMania zal plaatsvinden.

Op deze dag zullen de Hongaarse taal, de cultuur en het land in de kijker staan.
Verschillende activiteiten worden georganiseerd.

Meer informatie vindt u op onze website www.hungaromania.eu/nl
Inschrijven is ook mogelijk op onze website.

Ook wordt een minimarkt georganiseerd en zal een apart paneel met informatie over Hongarije aanwezig zijn.
Indien u dit wenst, kunt u een tafel verkrijgen op de minimarkt (kostprijs 75 euro) of ruimte op het paneel (kostprijs 30 euro voor een halve m²).

Noteer alvast de datum in uw agenda. Wij hopen u die dag te mogen begroeten!

Vriendelijke groeten

Hedwig Gerits (lesgever Hongaars)
Marc Vanden Bempt (Esperanto 3000 vzw)
Csonta István (Collegium Hungaricum)