Categoriearchief: Politiek

Rondetafelgesprek 500 jaar Hongaarse reformatie, Harderwijk 13 november 2017

Op maandag 13 november organiseert de Ambassade van Hongarije een rondetafelgesprek over 500 jaar Hongaarse reformatie in Harderwijk. De deelnemers aan het rondetafelgesprek zijn Jan Peter Balkenende – voormalig Minister-President, Gergely Prõhle – lekenvoorzitter van de Lutherse Kerk in Hongarije en Liek Mulder – historicus en auteur. De voertaal van het evenement is Nederlands.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • ontvangst, 16.30 uur,
  • rondetafelgesprek, 17.00-18.30 uur,
  • receptie en mogelijkheid de thematische tentoonstelling ’Soli Deo gloria – Vijf eeuwen Hongaarse Reformatie’ te bekijken, 18.30-19.30 uur.
  • Tijdens de receptie kan ook de tentoonstelling ‘Huszár van De Stijl’ bezocht worden, die tot en met 7 januari te zien is in het Stadsmuseum Harderwijk.

Het adres van het rondetafelgesprek is Stadsmuseum, Donkerstraat 4, Harderwijk. Bijwonen van het rondetafelgesprek is gratis.

Reserveren is mogelijk via dit e-mailadres: event.hga@mfa.gov.hu vermeld dat u de uitnodiging las op HongarijeVakantieland.nl

Gebouw van Hongaarse ambassade onder renovatie, adres van Consulaat blijft hetzelfde

Het gebouw van de Hongaarse ambassade wordt momenteel gerenoveerd. Tijdens de renovatie wordt de ambassade tijdelijk naar een nieuwe locatie verhuisd. De ambassade van Hongarije in Nederland wordt gerenoveerd vanaf 16 augustus 2017. Tijdens de renovatie wordt de ambassade tijdelijk verplaatst naar een nieuwe locatie, adres: Laan van Nieuw-Oost-Indië 271, 2593 BS Den Haag.

Het consulaat blijft op dezelfde locatie werken, dat wil zeggen op Hogeweg 14, 2585 JD, Den Haag. Bezoekers zouden zo weinig mogelijk belemmering moeten ondervinden van de renovatiewerkzaamheden.

Voordracht Csaba Sógor op zondag 27 november in Vianen

Op zondag, 27 november a.s. zal CSABA SÓGOR, lid van het Parlement van Europa een voordracht houden onder de titel DE TOEKOMST VAN EUROPA EN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN CHRISTENEN in het Hongaars Ontmoetingscentrum te Vianen (t/o. Langeweg 145). Aanvang van de bijeenkomst: 14.30 uur.
Taal: Hongaars.

Csaba Sógor, herv./geref. predikant in Transilvanië/Roemenië, is tevens lid van het Europees-Parlement in Brussel/ Staatsburg in de fractie van de christen-democraten als een afgevaardigde vanuit Roemenië. De Hongaars egemeenschap in Nederland kent hem reeds lang uit de Hongaarse en de internationale contacten.

Hij zal in zijn lezing en in de daarop volgende discussie ingaan op het functioneren van het Parlement van Europa en ook op zijn eigen bijzondere positie daarin als een afgevaardigde van Hongaars-Roemeense afkomst.

Om 13.30 uur, voorafgaande aan de bijeenkomst, zal hij in het Hongaars Ontmoetingscentrum te Vianen als predikant voorgaan.
De bijeenkomst is in de Hongaarse Taal.

Herdenking van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd op 23 oktober j.l. in de Kloosterkerk te Den Haag

== Ingezonden bericht ===

L.S.,

De herdenking van het 60-ste jubileum van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd op 23 oktober j.l. in de Kloosterkerk te Den Haag was mooi en waardig. Deze dag – de dag van het uitbreken van de revolutie in 1956- zal ongetwijfeld voor een ieder, die daaraan heeft deelgenomen, onvergetelijk blijven. Met naar schatting 600 man kwamen wij bijeen uit alle delen van het land. Vele Nederlandse vrienden en familieleden waren ook aanwezig als leden van één grote familie.

Traditiegetrouw ving de herdenking aan met een oecumenische kerkdienst met eucharistie en heilig avondmaal, waarin Pater Péter Mustó SJ en Ds Márta Tüski zijn voorgegaan, met aan de orgel Barnabás Hegyi.

Om 14.30 begon de herdenking zelf onder leiding van Ákos Urbán, voorzitter van de Hongaarse Federatie in Nederland.

De Hongaarse Verzetsvlag, die in 1956 door de Hongaarse vluchtelingen aan H.M. Koningin Juliana werd overhandigd, werd vervolgens door een vlaggenwacht van Hongaarse padvinders/scouts in Nederland opgesteld. Deze vlag wordt in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag bewaard, waar de Kroon van het Koninkrijk der Nederlanden wordt bewaard. Nergens ter wereld wordt er een Hongaarse verzetsvlag uit 1956 op dezelfde plaats bewaard als de kostbaarste constitutionele kleinoden van het land, alleen in Nederland.

Na het uitsteken van de vlag werden  door de aanwezigen de Hongaarse en Nederlandse volksliederen gezongen.

Van Nederlandse zijde waren als eregasten aanwezig Bert Koenders, minister van buitenlandse zaken, Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State, Jozias van Aertsen, burgemeester van Den Haag, voorts Klaas Tigelaar, burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg samen met Frans Rozenberg, wethouder. (Leidschendam-Voorburg heeft in oktober 2016 een tentoonstelling over de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd georganiseerd.)  Van Hongaarse zijde was aanwezig Árpád János Potápi staatssecretaris voor zaken betreffende Hongaren in het buitenland, András Kocsis, ambassadeur van Hongarije, Zoltán Kádár chef van het kabinet van de staatssecretaris, alsmede de leden van de ambassade.

Na de ‘Opening’ door de heer Ákos Urbán,  de ‘Welkomstgroet’ door de heer András Kocsis,  ‘Een Nederlandse Groet’ door de heer Bert Koenders,  ‘Een Hongaarse Groet’ door de heer Árpád János Potápi werd ‘Een stem van de vluchteling’ door de heer Dzsingisz Gábor, voorzitter ‘Vluchtelingen Organisaties Nederland’(VON), oud-staatssecretaris Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, zelf een vluchteling uit 1956, voorgedragen.

Ter herinnering aan deze dag bood Staatssecretaris Potápi aan de Hongaarse Federatie in Nederland een oorkonde en een medaille aan en overhandigde deze aan de voorzitter Ákos Urbán.

Het programma bestond verder uit Hongaarse muziek: Valentina Tóth (piano), Éva Szalai (piano), Katalin Kovács en Gábor Bálint (zang), het Hongaarse Koor van Amsterdam o.l.v. Orsolya Burján en het Haags Hongaars Koor en Orkest o.l.v. Barnabás Hegyi (muzikale leiding Katalin Kovács). Zsuzsa Hoeks-Györky droeg het gedicht van Sándor Márai ‘Engel uit de hemel’ voor .

Aan het einde van het programma werd de Verzetsvlag door de vlaggenwacht van de padvinders/scouts  weggedragen.

De herdenking werd afgesloten met een ontvangst aan de aanwezigen aangeboden door de Hongaarse ambassade en het bestuur van de Hongaarse Federatie in Nederland in de kerk, waar de bezoekers nog lang bijeen zijn gebleven. Deze bijeenkomsten bieden immers de  gelegenheid om oude vriendschappen te versterken en nieuwe te helpen tot stand te brengen. De sfeer van deze middag  heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het realiseren van goede persoonlijke contacten. Wij hopen, dat de jaarlijkse  – en vijfjaarlijkse – herdenking van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd ook in de toekomst als een levende traditie zal voortleven onder Hongaren in Nederland en Nederlanders, die de historische banden met Hongaren koesteren en bewaren. Wij mogen de helden nimmer aan de vergetelheid overleveren

Het was voor ons hartverwarmend te ervaren, dat vele Hongaren en Nederlanders aan onze uitnodiging gevolg hebben gegeven en naar de Kloosterkerk in Den Haag zijn gekomen. Wij zeggen hartelijk dank aan al diegenen, die aan de voorbereiding van deze dag op allerlei terreinen met grote toewijding vrijwillig hebben meegewerkt. Wij danken ook degenen, die speciaal voor deze bijzondere gelegenheid onze Federatie financieel hebben gesteund.

BESTUUR STICHTING HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

Meer informatie over de revolutie en de opstand van 1956 vindt  op onze website.

 

Herdenkingsbijeenkomst 60 ste jubileum Hongaarse revolutie

—ingezonden mededeling —

zondag, 23 oktober 2016, Den Haag

Traditiegetrouw herdenken wij 23 oktober 1956, de dag, waarop Hongaren hun liefde voor vrijheid en rechtvaardigheid hebben gedemonstreerd door met wapens in de hand op te staan tegen de onderdrukking door de toenmalige Sovjetunie. Deze hoop werd toen niet vervuld, maar de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd heeft wereldwijd als een soort ontsteking gewerkt voor de vrijheidswil van mensen met het gevolg van de terugval van het communisme in de wereld en het afbreken van het Ijzeren Gordijn. Vele tienduizenden hebben hun leven en vrijheid voor de vrijheid geofferd en 200.000 Hongaren ontvluchtten hun vaderland. Hiervan nam Nederland 5000 man op. De vluchtelingen hebben aan H.M. Koningin Juliana een verzetsvlag aangeboden, die in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag wordt bewaard.

In de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd herkende Nederland zijn eigen lot in de Tweede Wereldoorlog. Het Voormalig Verzet Nederland had de leiding in de opvang der vluchtelingen. Nederland is in 16de eeuw zelf uit en door vrijheidsstrijd ontstaan. HET SLEUTELWOORD VAN DE NEDERLANDSE  ZOWEL ALS VAN DE HONGAARSE GESCHIEDENIS IS: VRIJHEID! In dit verband beschouwd, is het symbolisch dat het Ijzeren Gordijn in 1989 aan de grens tussen Oostenrijk en Hongarije door Hongaren werd doorbroken.

UITNODIGING
 DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND
nodigt belangstellenden uit tot het bijwonen van een
FEESTELIJKE BIJEENKOMST TER GELEGENHEID VAN HET
60ste JUBILEUM VAN DE
HONGAARSE REVOLUTIE EN VRIJHEIDSSTRIJD IN 1956

Tijdstip:                                Zondag, 23 oktober 2016
Plaats:                                   Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag

Programma:
12.00 uur                            Oecumenische kerkdienst met Eucharistie en Heilig Avondmaal
Pater Péter Mustó  S.J. en Ds Márta Tüski
Orgel: Barnabás Hegyi

14.30 uur                              Herdenkingsbijeenkomst
Aan het begin van de bijeenkomst zal de Hongaarse Verzetsvlag bewaard in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag door Hongaarse padvinders in Nederland  worden opgesteld.
Tijdens de bijeenkomst zal voor kinderen een programma worden georganiseerd.

De toegang is vrij.

Gaarne nodigen wij U, Uw gezinsleden, vrienden en alle belangstellenden uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Bestuur Stichting Hongaarse Federatie in Nederland.

PROGRAMMA

Opening  Ákos Urbán

Voorzitter Hongaarse Federatie in Nederland
De Hongaarse verzetsvlag 1956 wordt binnengedragen
Hongaarse en Nederlandse volksliederen

Welkom  András Kocsis

Ambassadeur van Hongarije in Nederland

György Ligeti Arc-en-cie,  Valentina Tóth, piano
Béla Bartók, Dansen uit Csík

Een Nederlandse Groet                   Bert Koenders

Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland

Zoltán Kodály, Aan de Hongaren      Hongaarse Koor Amsterdam
Zoltán Kodály Lied aan koning St. Stefanus          o.l.v. Orsolya Burján
József  Karai Een nieuw ‘regős’-lied
Zoltán Kodály Avondlied

Een Hongaarse Groet                      Árpád János Potápi
Staatssecretaris van Nationale Politiek van Hongarije

Zoltán Kodály                                                        Gábor Bálint, zang
János Háry, Lied van een cavallerist                  Éva Szalai, piano
Ferenc Erkel
Bán Bánk, Mijn vaderland, mijn ‘alles’

Een stem van de vluchteling            Dzsingisz Gábor,
Voorzitter ’Vluchtelingen Organisaties Nederland’ (VON),  Oud staatssecretaris Landbouw Natuurbeheer en Visserij

Sándor Márai                                                        Zsuzsa Hoeks Györky
Engel uit de hemel

György Selmeczi Millenium Ode                         Haags Hongaars Koor en Orchest
o.l.v. Barnabás Hegyi

Musicale leiding Katalin Kovács

De verzetsvlag wordt weggedragen

Sluiting                                              Ákos Urbán

NA DE AFLOOP VAN DE FEESTELIJKE BIJEENKOMST WORDT DOOR  DE AMBASSADE VAN HONGARIJE EN HET BESTUUR VAN DE STICHTING HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND EEN RECEPTIE AANGEBODEN.

Tijdstip: Zondag, 23 oktober 2016; AANVANG 12:00 UUR of14:30 UUR.
Plaats: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag

Stedenband Franeker Sátoraljaújhely nog altijd springlevend

Plaatsnaambord Franeker met linksonder het stedebandbord Sátoraljaújhely Hongarije

Plaatsnaambord Franeker met linksonder het stedebandbord Sátoraljaújhely Hongarije

Veel stedenbanden leiden een slapend bestaan of sterven een stille dood. Maar Franeker en de Hongaarse stad Sátoraljaújhely nemen na hun 25-jarig jubileum nieuwe initiatieven om de band voort te zetten.

Deze zomer reisde een bus vol Franekers 1800 kilometer ver naar de noordoostgrens van Hongarije. Om te vieren dat er 25 jaar een stedenband is tussen de Academiestad en Sátoraljaújhely

Meer informatie bij de bron: Leeuwarder Courant. 

Opiniepeilers over verkiezingen Hongarije van morgen.

De extreem rechtse partij Jobbik kan bij de parlementsverkiezingen in Hongarije zondag rekenen op 20 procent van de stemmen. Dit voorspellen opiniepeilers. Jobbik is niet alleen fel nationalistisch en anti-Europees, maar uit ook antisemitische geluiden

Volgens deze zelfde opinipeiler is de gedoodverfde winnaar van de gang naar de stembus de rechtse, nationalistische Fidesz-partij van premier Viktor Orbán.

Lees verder op The post online

Nieuwe wet in Hongarije verbiedt het zonder toestemming fotograferen van herkenbare personen .

Nieuwe wet aangenomen in Hongarije die het verbiedt om mensen herkenbaar op de foto te zetten zonder hun toestemming. Het gaat, voor de goede orde, om de openbare ruimte en niet om privé situaties.

Sinds 15 maart zal iedereen die foto’s maakt in Hongarije technisch de wet overtreden als iemand op de foto staat die daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

In een nieuwe Hongaarse wet is het nemen van foto’s zonder toestemming verboden, indien mensen herkenbaar op de foto staan. Foto journalisten maken zich in een artikel in The Guardian zorgen over de mate waarin zij nog in staat zijn fotoreportages te maken.

Lees verder in een artikel van de Guardian.

Hongarije biedt voor het eerst in de UN excuses aan voor haar rol in de holocaust

UN ambassador Csaba Korosi said on Thursday. “In this form and on behalf of the Hungarian state, nobody had ever expressed in the UN the responsibility of the Hungarian state for (its role in) the Holocaust,”
Korosi said he’d express Hungary’s responsibility in connection with the Holocaust twice on Thursday to mark the 70th anniversary of the Holocaust. (Ynet) www.ynetnews.com

Hongarije en de Europese Unie

Sinds Hongarije zich in 1989 definitief losmaakte van de Sovjet-Unie, is het er economisch nooit goed bovenop gekomen. De Europese Unie zou in 2004 de uitkomst moeten worden; eindelijk welvaart. Voor veel Hongaren wordt het een teleurstelling. De verhoudingen met de EU staan daardoor op scherp.

De afgelopen jaren zijn de spanningen tussen de EU en de regering onder leiding van Viktor Orban, die sinds mei 2010 aan de macht is, toegenomen. De EU bekritiseerde een in december 2010 aangenomen mediawet die door Brussel werd gezien als een beperking van de persvrijheid en die bijvoorbeeld voorzag in boetes tegen individuele mediakanalen wegens “onevenwichtige berichtgeving”. De Hongaarse regering verzachtte vervolgens een aantal regels. Een haastig aangenomen grondwetswijziging die in januari 2012 van kracht werd, stuitte ook op verontwaardiging van de EU. In april 2012 besloot de Europese Commissie een rechtszaak tegen Hongarije aan te spannen bij het Europese Hof van Justitie wegens schending van de EU-verdragen, omdat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht van het land werd bedreigd.

Net als Polen weigert Hongarije vluchtelingen op te nemen volgens het quotabeginsel van de EU. Hongarije heeft ook prikkeldraadhekken geplaatst langs de grenzen met Servië, Kroatië en Roemenië om te voorkomen dat vluchtelingen het land binnenkomen. Een door de regering gehouden referendum waarin de Hongaarse burgers moesten stemmen over vluchtelingenquota mislukte vanwege de lage deelname in oktober 2016.

De aanhoudende schendingen van de grondrechten waren voor het Europees Parlement in september 2018 aanleiding om een ​​procedure tegen Hongarije te starten op grond van artikel 7 van het EU-Verdrag , omdat de rechtsstaat in Hongarije verslechtert. Het jaar daarvoor werd een soortgelijke procedure tegen Polen ingeleid.

Over het geheel genomen pleit Orban voor een Europa van naties’ met duidelijk christelijke en cultureel conservatieve tradities in plaats van de EU in haar huidige vorm.

De Hongaarse koers had ook gevolgen voor de Fidesz-partij in het Europees Parlement. Twaalf Hongaarse Fidesz-parlementsleden maken sinds maart 2021 geen deel meer uit van de EVP-fractie. Fidesz heeft de waarden van de EU geschonden, zegt EVP-fractieleider Weber.