Herdenking van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd op 23 oktober j.l. in de Kloosterkerk te Den Haag

== Ingezonden bericht ===

L.S.,

De herdenking van het 60-ste jubileum van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd op 23 oktober j.l. in de Kloosterkerk te Den Haag was mooi en waardig. Deze dag – de dag van het uitbreken van de revolutie in 1956- zal ongetwijfeld voor een ieder, die daaraan heeft deelgenomen, onvergetelijk blijven. Met naar schatting 600 man kwamen wij bijeen uit alle delen van het land. Vele Nederlandse vrienden en familieleden waren ook aanwezig als leden van één grote familie.

Traditiegetrouw ving de herdenking aan met een oecumenische kerkdienst met eucharistie en heilig avondmaal, waarin Pater Péter Mustó SJ en Ds Márta Tüski zijn voorgegaan, met aan de orgel Barnabás Hegyi.

Om 14.30 begon de herdenking zelf onder leiding van Ákos Urbán, voorzitter van de Hongaarse Federatie in Nederland.

De Hongaarse Verzetsvlag, die in 1956 door de Hongaarse vluchtelingen aan H.M. Koningin Juliana werd overhandigd, werd vervolgens door een vlaggenwacht van Hongaarse padvinders/scouts in Nederland opgesteld. Deze vlag wordt in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag bewaard, waar de Kroon van het Koninkrijk der Nederlanden wordt bewaard. Nergens ter wereld wordt er een Hongaarse verzetsvlag uit 1956 op dezelfde plaats bewaard als de kostbaarste constitutionele kleinoden van het land, alleen in Nederland.

Na het uitsteken van de vlag werden  door de aanwezigen de Hongaarse en Nederlandse volksliederen gezongen.

Van Nederlandse zijde waren als eregasten aanwezig Bert Koenders, minister van buitenlandse zaken, Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State, Jozias van Aertsen, burgemeester van Den Haag, voorts Klaas Tigelaar, burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg samen met Frans Rozenberg, wethouder. (Leidschendam-Voorburg heeft in oktober 2016 een tentoonstelling over de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd georganiseerd.)  Van Hongaarse zijde was aanwezig Árpád János Potápi staatssecretaris voor zaken betreffende Hongaren in het buitenland, András Kocsis, ambassadeur van Hongarije, Zoltán Kádár chef van het kabinet van de staatssecretaris, alsmede de leden van de ambassade.

Na de ‘Opening’ door de heer Ákos Urbán,  de ‘Welkomstgroet’ door de heer András Kocsis,  ‘Een Nederlandse Groet’ door de heer Bert Koenders,  ‘Een Hongaarse Groet’ door de heer Árpád János Potápi werd ‘Een stem van de vluchteling’ door de heer Dzsingisz Gábor, voorzitter ‘Vluchtelingen Organisaties Nederland’(VON), oud-staatssecretaris Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, zelf een vluchteling uit 1956, voorgedragen.

Ter herinnering aan deze dag bood Staatssecretaris Potápi aan de Hongaarse Federatie in Nederland een oorkonde en een medaille aan en overhandigde deze aan de voorzitter Ákos Urbán.

Het programma bestond verder uit Hongaarse muziek: Valentina Tóth (piano), Éva Szalai (piano), Katalin Kovács en Gábor Bálint (zang), het Hongaarse Koor van Amsterdam o.l.v. Orsolya Burján en het Haags Hongaars Koor en Orkest o.l.v. Barnabás Hegyi (muzikale leiding Katalin Kovács). Zsuzsa Hoeks-Györky droeg het gedicht van Sándor Márai ‘Engel uit de hemel’ voor .

Aan het einde van het programma werd de Verzetsvlag door de vlaggenwacht van de padvinders/scouts  weggedragen.

De herdenking werd afgesloten met een ontvangst aan de aanwezigen aangeboden door de Hongaarse ambassade en het bestuur van de Hongaarse Federatie in Nederland in de kerk, waar de bezoekers nog lang bijeen zijn gebleven. Deze bijeenkomsten bieden immers de  gelegenheid om oude vriendschappen te versterken en nieuwe te helpen tot stand te brengen. De sfeer van deze middag  heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het realiseren van goede persoonlijke contacten. Wij hopen, dat de jaarlijkse  – en vijfjaarlijkse – herdenking van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd ook in de toekomst als een levende traditie zal voortleven onder Hongaren in Nederland en Nederlanders, die de historische banden met Hongaren koesteren en bewaren. Wij mogen de helden nimmer aan de vergetelheid overleveren

Het was voor ons hartverwarmend te ervaren, dat vele Hongaren en Nederlanders aan onze uitnodiging gevolg hebben gegeven en naar de Kloosterkerk in Den Haag zijn gekomen. Wij zeggen hartelijk dank aan al diegenen, die aan de voorbereiding van deze dag op allerlei terreinen met grote toewijding vrijwillig hebben meegewerkt. Wij danken ook degenen, die speciaal voor deze bijzondere gelegenheid onze Federatie financieel hebben gesteund.

BESTUUR STICHTING HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

Meer informatie over de revolutie en de opstand van 1956 vindt  op onze website.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *