Matthias kerk in Boedapest

Matthias kerk gezien vanaf Trinity plein, Boedapest

Matthias kerk gezien vanaf Trinity plein, Boedapest

De Matthias kerk is één van de belangrijkste kerken van Boedapest. Veel van de koningen van Hongarije werden hier gekroond. In de kerk vindt u belangrijke graven en kerkschatten.

Officieel werd de kerk vernoemd naar Onze-Lieve-Vrouwe (Nagyboldogasszony Templom). De St. Matthias kerk heeft, net als veel van de kerkelijke gebouwen in de stad, een lange en ingewikkelde geschiedenis.

Bouw
Matthias kerk werd gebouwd in 1255 aan het Trinity-plein, in het hart van het Kasteel-District. De kerk was Buda’s eerste parochiekerk. Van deze oorspronkelijke kerk is weinig meer terug te vinden. De kerk was door de eeuwen heen voortdurend gerenoveerd en omgebouwd in de op dat moment geldende populaire bouwstijl. De kerk kreeg in de 15e eeuw de meer gangbare naam van koning Matthias, die 1458-1490 regeerde.

Matthias kerk boedapest

Béla toren (links) en
Matthias toren (rechts)

Verval
In 1541, toen de Turken Buda innamen, werd de kerk van Onze-Lieve-Vrouw een moskee. Het heersende regime verscheepte kostbare kerkschatten naar Bratislava en bracht een laag witkalk aan over de sierlijke fresco’s die de muren van de kerk sierden. Het prachtige interieur, evenals de inrichting werd gestript en verwijderd.

De kerk werd verwoest tijdens de bevrijding van Boedapest van de Turken in 1686. Het verhaal gaat dat tijdens het bombardement van Boedapest door een Europese alliantie, een muur van de kerk instortte en een beeld van de Madonna te voorschijn kwam voor de biddende Turken. Gedemoraliseerd, capituleerden ze de volgende dag.

De nieuwe bewoners van de kerk, de jezuïeten, deden pogingen om de kerk in de populaire barok stijl van die tijd te herstellen. De meeste beschouwen deze pogingen als een mislukking.

Wederopbouw
In de late negentiende eeuw, kreeg architect Frigyes Schulek de opdracht de St. Matthias kerk in zijn oorspronkelijke pracht te herstellen. Schulek, die ook de bouw van het nabijgelegen Fisherman’s Bastion ter hand nam, ging uit van de oorspronkelijke dertiende-eeuwse plannen voor de kerk en tijdens de herbouw ontdekte hij een aantal originele gotische elementen die in de loop der eeuwen aan het zicht waren onttrokken. Van zijn hand zijn de diamant gevormde dakpannen en de prachtige waterspuwers, die door bezoekers ook vandaga de dag nog worden gewaardeerd. De herbouw werd in 1896 voltooid.

Buitenkant
Zoals aangegeven resteert er tegenwoordig zeer weinig van de oorspronkelijke kerk, alleen de fundamenten, kolommen en een aantal muren dateren nog uit de dertiende eeuw. De kleinste toren staat bekend als de Béla Tower en is vernoemd naar de oprichter van de kerk, koning Béla IV, onder wiens bewind de kerk werd gebouwd. Het dak is versierd met kleurrijke Maiolica tegels. Het hoofdportaal is versierd met bas-reliëfs van Lajos Lantai.
Boven het portaal is een groot neo-gotische roosvenster, een exacte replica van het oorspronkelijke venster.
De hoogste toren is de Matthias-toren, oorspronkelijk gebouwd in de vijftiende eeuw en vernoemd naar de heerser van die tijd, koning Matthias Corvinus. Zijn wapenschild, versierd  met een raaf (Corvus in het Latijn), is weergegeven in de kerk. Bezoekers gaan de kerk binnen via het Mary Portaal, dat versierd is met een prachtige gotische verlichting, nauwgezet gereconstrueerd door Frigyes van originele stukken.

Interieur

Interieur Matthias kerk Boedapest

Interieur matthias kerk Boedapest

Het interieur van de Matthias kerk is prachtig versierd met kleurrijke patronen en motieven waarvan fragmenten gevonden werden op de originele stenen. De fresco’s op de muur zijn gemaakt door twee belangrijkste historische schilders, Bertalan Székely en Károly Lotz. Zij waren ook verantwoordelijk voor de prachtige gebrandschilderde ramen. Een van de hoogtepunten binnen is het hoofdaltaar, versierd met een neo-gotische Triptych.
De Loreto kapel, onder de zuidelijke toren, huisvest het barokke standbeeld van Madonna, een replica van het origineel dat in de Italiaanse dorp Loreto staat.
Het mooiste monument in de kerk is de dubbele sarcofaag van koning Béla III en zijn echtgenote Anne de Châtillon in de Drie-eenheid Kapel. De twaalfde-eeuwse koning werd oorspronkelijk begraven in Székesfehérvár; in 1848 vonden de archeologen zijn stoffelijke resten in de verwoeste kathedraal van de stad en verhuisden deze naar de Matthiaskerk in 1860. De kerk heeft ook een aantal relikwieën en schatten, met inbegrip van de Matthias kelk en een replica van de Hongaarse Royal Crown (het origineel is te zien in het Parlementsgebouw in Boedapest).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *