Categoriearchief: Tentoonstelling

Uitnodiging  voor de Hongaarse protestantse eredienst in Zwolle, op 11 februari

Uitnodiging  voor de Hongaarse protestantse eredienst in Zwolle, op 11 februari om 15 uur

Het Woord zal verkondigd worden door drs. Kelemen Csongor Attila uit Urk. In deze dienst zullen ook nieuwe ambtsdragers bevestigd worden.

Plaats: Zwolle, Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, (ingang en gratis parkeren aan de achterkant: Potgietersingel, naast Museum De Fundatie.)

Ook zal er naar oud gebruik een ontvangst zijn, waar onder het genot van een kopje koffie/thee ontmoeting kan plaats vinden. Tijdens het koffiedrinken zullen de bloemschilderwerken van Piroska Horváth (Roemenië – Oostenrijk) tentoongesteld zijn. De tentoonstelling wordt geopend door ds.  Hermán M. János. Een muzikale bijdrage bij de opening wordt verzorgd door Astrid Krause en Daniel Hermán Mostert.

We nodigen u hartelijk uit om deze Hongaars-, Nederlands-talige dienst mee te maken.

De volgende Hongaarse dienst in Zwolle (11 maart 2018) zal ook om 15.00 aanvangen in genoemde Lutherse Kerk.

Namens de organisatie wens ik u allen zegen en vrede, dr. Hermán M. János emeritus predikant jhermanm@gmail.com

Hongaarse Protestantse eredienst en tentoonstelling in Zwolle op 26 november 2017

In het kader van Refo 500 werd op 22 oktober 2017 de eerste Hongaars Gereformeerde eredienst in Zwolle gehouden.

Graag maken wij u er op attent, dat de tweede dienst zal worden gehouden.

Plaats: Zwolle Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, (ingang aan de achterkant Potgietersingel, naast Museum De Fundatie).

Tijd: 26 november 2017 om 15.00 uur.

Het Woord zal verkondigd worden door drs. Kelemen Csongor Attila.

Ds. Lucius de Graaff, emeritus predikant, gewezen voorzitter van Fundament, zal de gemeente begroeten.

Na de dienst is er gelegenheid tot bezichtigen van om de ’roll-up’ tentoonstelling getiteld:”Soli Deo Gloria” Vijf eeuwen Hongaarse Reformatie” . Deze tentoonstelling is beschikbaar gesteld door de Hongaarse Ambassade in Den Haag, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.

Ook zal er naar oud gebruik een ontvangst zijn, waar onder het genot van een kopje koffie/thee ontmoeting kan plaats vinden..

We nodigen u hartelijk uit om deze Hongaars-, Nederlands-talige dienst mee te maken.

De volgende Hongaarse dienst in Zwolle van 24 december zal ook om 15.00 aanvangen in genoemde Lutherse Kerk.

Namens de organisatie wens ik u allen zegen en vrede,

dr. Hermán M. János emeritus predikant.

Hongaarse middag in het joodse historische museum op 10 september

Zondag 10 september, 12.00-16.00 uur
Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam

Als een zijprogramma van de tentoonstelling ‘Van Fauvisme tot Surrealisme’. Joodse Avant-Garde-artiesten uit Hongarije ‘, op zondag 10 september presenteert het Joodse Historische Museum in Amsterdam een ​​Hongaarse middag. Een dag vol Hongaarse film, muziek, bites en kunst, met gratis rondleidingen door de tentoonstelling vanaf 14.30 uur. Toegang is gratis met een museumkaartje.

Joods Historisch Museum in Amsterdam: tentoonstelling van Hongaarse avant-gardekunstenaars uit de eerste helft van de twintigste eeuw

Van fauvisme tot surrealisme: Joodse avant-gardekunstenaars uit Hongarije

Museumbezoek met rondleiding van de Stichting Hongaarse Salon Amsterdam
LET OP, AFWIJKENDE LOCATIE! AANMELDING AANBEVOLEN!

Wanneer          11 juni 2017, vanaf 14.00. Engelstalige rondleiding begint om 15.30 en duurt 45 minuten.

Wat                  Museumbezoek met rondleiding in het Engels. Ervoor/erna: hapjes verkrijgbaar in het café van het Joods Historisch Museum.

Waar                JOODS HISTORISCH MUSEUM (Zsidó Történeti Múzeum) Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam

Hoeveel            NA AANMELDING €9 (evenementen@jck.nl, t/m 6 juni). Ter plaatse normaal museumentree €15,00. Museumjaarkaart: gratis.
Naast de aan het museum te betalen entrees verzoeken wij iedereen, en in het bijzonder degene die gratis entree hebben, om met een kleine donatie bij te dragen aan de vaste kosten van de Stichting Hongaarse Salon Amsterdam.

Eind mei opent in het Joods Historisch Museum in Amsterdam een tentoonstelling van Hongaarse avant-gardekunstenaars uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Deze middag geeft kunsthistorica Zsófia Farkas rondleidingen aan de bezoekers van de Hongaarse salon in het Hongaars en Engels.

Op de tentoonstelling zijn werken te zien van beroemde Hongaarse kunstenaars als Vilmos Huszár, Béla Czóbel, László Moholy-Nagy, Lili Ország en Lajos Tihanyi. Van Róbert Berény toont het museum zijn meesterwerk Self-portrait with Top Hat. Enkele kunstenaars waren ook actief in Nederland en maakten deel uit van de Nederlandse kunstwereld. De meeste kunstwerken waren niet eerder in Nederland te zien

In de eerste helft van de twintigste eeuw was Hongarije een ontmoetingsplaats voor kunstenaars uit Oost- en West-Europa. Kunstenaars experimenteerden met het fauvisme en kubisme uit Frankrijk, het futurisme uit Italië, het expressionisme uit Duitsland en het constructivisme uit de Sovjet-Unie.

Het was tegelijkertijd een roerige tijd in Hongarije. Kunstenaars hadden te maken met opkomend nationalisme, de Eerste Wereldoorlog, het uiteenvallen van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, de Tweede Wereldoorlog en het begin van een communistisch regime. Veel kunstenaars hadden een joodse achtergrond en kregen vanaf begin jaren twintig te maken met een groeiend antisemitisme. Ze werden allen op de een of andere manier slachtoffer van de Holocaust.

Met de Hongaarse kunst bouwt het Joods Historisch Museum voort op eerdere succesvolle exposities van joodse kunstenaars avant-gardekunstenaars uit Rusland en Roemenië. Tegelijk met de tentoonstelling wordt in het Kunstkabinet van het museum een video-installatie getoond van Hajnal Németh over de Tiszaeszlár affaire van 1882, ook wel het Hongaarse equivalent van de Dreyfus affaire genoemd.

We zijn blij met deze samenwerking met het Joods Historisch Museum, die ons de gelegenheid biedt beeldende kunst in het programma-aanbod van de Hongaarse Salon op te nemen. De tweede rondleiding wordt in het Engels gehouden zodat niet-Hongaarssprekenden ook aan het evenement kunnen deelnemen. Voor, tijdens en na de rondleidingen zijn in het museumcafé hapjes en drankjes te krijgen, er is- zoals gebruikelijk in de Hongaarse salon – gelegenheid om met elkaar te praten.

Aanmelding tot 6 juni via evenementen@jck.nl. Zonder aanmelding moet ter plaatse het normale museumentree van €15 betaald worden, deelname aan de rondleiding is mogelijk bij beschikbaarheid.

Vriendelijke groet, Mari Alföldy en de organisatoren

Joods Historisch Museum haalt Hongaarse avant-gardekunst naar Nederland

Het Joods Historisch Museum in Amsterdam zet van 29 mei tot en met 24 september 2017 werken van negentien Hongaarse avant-gardekunstenaars in de schijnwerpers.

De tentoonstelling Van fauvisme tot surrealisme.

Joodse avant-gardekunstenaars uit Hongarije belicht hun vernieuwende schilderkunst uit de eerste helft van de twintigste eeuw, toen het land gebukt ging onder oorlogen, nationalisme en communisme. De meeste kunstwerken waren niet eerder te zien in ons land.

Op de tentoonstelling zijn werken te zien van beroemde Hongaarse kunstenaars als Vilmos Huszár, Béla Czóbel, László Moholy-Nagy en Lahos Tihanyi. Van Róbert Berény toont het museum zijn meesterwerk Self-portrait with Top Hat. Enkele kunstenaars waren ook actief in Nederland. Huszár was honderd jaar geleden een van de oprichters van De Stijl. Czóbel was betrokken bij de Bergense School en maakte het eerst bekende portret van dichter Adriaan Roland Holst. Ook László Moholy-Nagy woonde en werkte een paar jaar in ons land. Van hem zijn enkele vroege werken te zien.

Exositie Museum Domburg van Krisztián Horváth

Exhibition ‘The Beauty of Everything! Krisztián Horváth’s Domburg Design’
Sunday 9 April – Sunday 2 July
Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg
Ooststraat 10a, Domburg

Everywhere in the Netherlands, 100 years De Stijl and 100 years of innovation is celebrated with exhibitions, culture walks and events, also in Zeeland! The MTVP Museum Domburg presents in its Spring Exhibition 2017 the Zeeland work of the Hungarian-Dutch artist Krisztián Horváth (1976), who à la Mondrian underwent a Zeeland inspiration-experience and development.

The exhibition was officially opened on 8 April by Ambassador Kocsis.

Expositie Hongarije “Dans en Muziek”, Eddy Smid, 4 t/m 29 januari in Groningen

Expositie Hongarije “Dans en Muziek”, Eddy Smid, 4 t/m 29 januari in Groningen

In januari stelt fotograaf Eddy Smid (Oszkar PhotoGraphy) twee aspecten van Hongarije aan U voor : Dans en muziek in Hongarije en de ‘Upgrading’ van de stad Pecs (2009-2010). De foto’s zijn te zien in Fotogalerie Lichtzone, Oude Kijk in’t Jatstraat 36, 9712EK Groningen. Tel. 050 589 0207. Openingstijden wo t/m zo van 12.00-17.00.

Dans en muziek zijn voor veel Hongaren een eerste levensbehoefte. Eddy Smid is al sinds 1998 bezig dit fotografisch vast te leggen. In Hongarije bestaan veel meer soorten dans en muziek dan we denken; uitgevoerd door minderheden met eigen culturele oorsprong, zoals Schwaben, Roma, Kroaten, Serviërs en Moldaviërs.

Dans en muziek verbindt de mensen, heeft mensen verbonden en zal mensen blijven verbinden, vooral in Hongarije waar de muzikale tradities van jongs af aan worden bijgebracht. Eddy denkt aan al die keren dat op het grote centrale marktplein in Pécs verschillende soorten volksmuziek en volksdansen werden uitgevoerd en hoopt met zijn fotoserie de momenten van ‘overgave’ van dansers en muzikanten met u te kunnen delen.

‘Upgrading’ van Pécs gaat over de rigoureuze aanpak van Pécs in 2009, waar met man en macht gewerkt werd aan de renovatie van de stad, voordat die in 2010 Europese Culturele hoofdstad zou worden. ‘Upgrading’ betekende afbraak én opbouw van huizen, straten en pleinen. Er is daar toen geweldig veel werk verzet door bouwvakkers en daar getuigen zijn foto’s van.

Expositie Hongarije “Dans en Muziek”, Eddy Smid, 4 t/m 29 januari in Fotogalerie Lichtzone, Oude Kijk in’t Jatstraat 36, 9712EK Groningen. Tel. 050 589 0207. Openingstijden wo t/m zo van 12.00-17.00. Meer infomatie: http://www.lichtzone.nl/

Expositie in Kampen, geinspireerd door Kékfestő Muzeum uit Pápa wordt op 8 oktober geopend

Kékblauw is de treffende titel van de expositie die Stichting Grafisch Atelier houdt naar aanleiding van het bezoek dat een groep Kamper kunstenaars in mei van dit jaar aan Kampens partnerstad Pápa in Hongarije bracht.

Kék is blauw in het Hongaars en verwijst naar de beroemde blauwe kleur die je in Pápa op kleden in allerlei patronen tegenkomt. Vandaag wordt die oude techniek van het “blauwdrukken” alleen nog beoefend in het Kékfestő Muzeum (Blauwververij Museum) in Pápa. In het museum zijn prachtige staaltjes van deze techniek te bewonderen.

De kunstenaars uit Kampen hebben met deze techniek kennisgemaakt en in …. [Lees verder bij de bron]

Grafisch Atelier aan de Hofstraat 78, Kampen. De expositie is van 8 oktober tot en met 29 oktober 2016.

Herinneringsexpositie over de Hongaarse Opstand in de bibliotheek in Voorburg

Donderdag 13 oktober (17.00 uur) vind in de bibliotheek in Voorburg de opening van een herinneringsexpositie over de Hongaarse Opstand van 1956 plaats. De opening vindt plaats in aanwezigheid van de ambassadeur van Hongarije, de heer András Kocsis, en wethouder Frank Rozenberg.

De tentoonstelling herdenkt dat 60 jaar geleden de Hongaarse Opstand uitbrak. Een vreedzame betoging leidde tot een inval van troepen van het Warschaupact. Meer dan 200.000 Hongaren sloegen op de vlucht. Zij verspreidden zich over Europa. Een deel van deze vluchtelingen vond onderdak in Nederland.

De tentoonstelling, waarin u beelden en informatie vindt over de opstand, duurt tot en met 3 november.

Meer informatie vindt u op de website van de lokale omroep Midvliet.

Nagypalli Pince Galéria opent 15e tentoonstelling: “Muziek en Dans”

Op zondag 1 mei vindt de feestelijke opening van de Vijftiende tentoonstelling in de Nagypalli Pince Galéria plaats. Vanaf 15.00 uur bent U welkom om onder het genot van levende muziek alvast een blik op de tentoonstelling te werpen. Om 16.00 uur zal Grátz Erika, de burgemeester van Nagypall, de officiële opening verrichten. Andere sprekers zijn: Eddy Smid en Gyöngyi Derksen. De programmaonderdelen worden ingeleid door Klaudia Kacsor en waar nodig vertaald door András Csengő.

Dit jaar vindt de 15de tentoonstelling plaats, waarin nu aandacht aan ‘Muziek & Dans’ wordt besteed die in het Hongaarse leven zo’n belangrijke plaats innemen. We kijken terug op voorgaande tentoonstellingen en alle kunstenaars die daaraan hebben bijgedragen en het is alweer tien jaar geleden dat het boek over Nagypall Szemtôl szemben voor het eerst door ons werd gepresenteerd en waarvan u een aantal foto’s in het groot kunt aanschouwen. Er is ook een interview in het Schwabisch te zien door Frouke Schouwstra met één van de oudste bewoners in Nagypall uit die tijd : Ripszám János.

Bijzondere aandacht is er voor de betekenis van Szent Márton, die 1700 jaar geleden geboren werd in Savaria (het latere Szombathély) maar die uiteindelijk als Bisschop in Tours (toenmalige Gallië) is gestorven.

Een drankje en een hapje zullen ook weer ruimschoots deel uitmaken van deze feestelijke middag en natuurlijk zullen de vrouwen van Nagypall op de hof de inmiddels traditionele babgulyás serveren. Muziek van het huisorkest van de galerie: Üzenet a kertbôl, volksdans en muziek van de Zengôvárkony dansgroep en dans van de dansertjes van de Általános Iskola en de Ovoda in Nagypall. Gastmuzikanten: leden van de Pécvarádi Bigband, leden van de AKB en van de Békesbanda!

Nagypalli Pince Galéria

Openingstijden na 1 mei t/m 2 oktober: donderdag-vrijdag-zaterdag-zondag 14.00-17.00 u.

Nagypalli Pince Galéria

Nagypalli Pince Galéria

Nagypalli Pince Galéria opent 15e tentoonstelling: "Muziek en Dans".

Nagypalli Pince Galéria opent 15e tentoonstelling: “Muziek en Dans”.

Nagypalli Pince Galéria
Adres: 7731 Nagypall, Szabadság u. 38/b.
Telefoon: +36 72 466 367 / +36 30 577 177