Delfstoffen in Hongarije

Thema’s > Delfstoffen

Hongarije heeft een beperkte hoeveelheid bodemschatten, waaronder bauxiet, steenkool en aardgas.

In de Nagy Alföld, maar vooral ten oosten van de Tisza, komen veel zoutbodems voor.

In Hongarije is de mijnbouwsector slechts van beperkte betekenis. Met uitzondering van bauxiet bezit het land geen grote hoeveelheden delfstoffen.

Steenkool wordt gedolven bij Pécs (tevens de vindplaats van uraan) en Komló, bruinkolen bij Ajka (Bakonywoud), Tatabánya (Vértesgebergte), Dorog, Tokod en in de prov. Borsod-Abaúj-Zemplén, aardolie in de prov. Zala en in de Mátra- en Bükkheuvels, aardgas in Oost-Hongarije en Zala. De belangrijkste delfstof is echter bauxiet, bij Gánt in het Vértesgebergte, Iszkaszentgyörgy en in het Bakonywoud.

De explosief gestegen grind- en zandwinning heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor de Hongaarse winning van delfstoffen. De productie van overige, meer waardevolle delfstoffen neemt echter af, met uitzondering van ligniet (een soort bruinkool), waarvan de jaarlijkse productie gemiddeld 8 miljoen ton bedraagt. De Hongaarse kolenreserve wordt geschat op 3,1 miljard ton.

Olie en gas De binnenlandse olie- en gaswinning dalen eveneens. Ongeveer 20% van het gasverbruik wordt in Hongarije zelf geproduceerd. Hoewel de binnenlandse olie- en gasproductie klein is, is de productie van deze twee delfstoffen de belangrijkste in de Hongaarse delfstofwinning.

ExxonMobil, Falcon Oil & Gas en het Hongaarse olie en gasbedrijf MOL hebben een overeenkomst voor de exploitatie van een gasveld in de buurt van Makó ten oosten van Szeged. Het gas bij Makó zit erg diep (4.300tot 6.000 meter), waardoor er speciale technieken benodigd zijn om het te kunnen winnen. De omvang van de gasbel is echter groot genoeg om Hongarije voor enkele tientallen jaren van gas te voorzien. De eerste vondst zou al in 2008 moeten plaatsvinden, waarna in de 2 of 3 jaar daarna verdere evaluaties en faciliteiten gebouwd moeten worden.

Petrochemische markt Na de eeuwwisseling zijn in Midden-Europa de privatiserings- en herstructureringsprocessen in de petrochemische sector begonnen. De overheden in deze regio doen de laatste tijd omvangrijke aandelen in de nationale olie-industrie van de hand. Naast privatiseringen van lokale staatsoliebedrijven vinden ook landoverschrijdende overnames en fusies plaats. De Hongaarse overheid heeft in 2004 de laatste aandelen die zij in het voormalige staatsolie- en gasbedrijf MOL bezat, verkocht. Het Hongaarse MOL is het verst ontwikkelde oliebedrijf van de voormalige Warschaupactlanden.

Mijnbouwproductie 2004 (x miljoen ton)

 • Petroleum 1,1
 • Aardgas 3,2
 • Kooldioxide 0,1
 • Steenkool 2,8
 • Ligniet 8,5
 • Bauxiet 0,6
 • Lood- en zinkerts –
 • Kopererts –
 • Mangaanertsen 0,1
 • Industriële mineralen 2,9
 • Mineralen voor de cementindustrie 5,4
 • Bouw- en sierstenen 13,0
 • Zand en grind 46,4
 • Mineralen voor de keramische industrie 5,9
 • Turf, kalk, et cetera 0,1
 • Totaal 90,1

Bron: Hungarian Geological Survey, Department of Mineral Assessment, 2005

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *