Huis kopen in Hongarije

Home > Thema’s > Huis kopen

Kopen van onroerend goed in Hongarije Deze pagina is bedoeld voor mensen met plannen voor het aankopen van onroerende goederen met een woonfunctie in Hongarije. Op voorhand dient gesteld te worden dat er t.a.v. (natuur)beschermde gebieden en gronden met agrarische bestemming geen toestemming tot verkoop wordt verleend aan buitenlanders (het lidmaatschap van de Europese Unie lijkt dit ook niet direct te veranderen). Eveneens vallen bedrijfsobjecten door hun specifieke problematiek (vergunningen e.d.) buiten dit bestek.

De tijd dat je voor ongeveer 5.000.- Euro een aardig huis kon kopen is voorbij. Dat wil zeggen, die huizen zijn er nog wel, maar op het platteland. Zodra je een huis zoekt in één van de toeristische omgevingen zijn de prijzen veel hoger. De prijzen zijn het hoogst in Boedapest en omgeving (de duurdere wijken zijn hier absoluut op weg naar “westerse” prijzen), vervolgens de westelijk provincies (Dunantul), waar nu al veel buitenlanders m.n. Duitsers en Oostenrijkers zitten, de goedkoopste provincies zijn te vinden in het noorden en oosten: Nograd, Borsod, Szabolcs-Szatmar, Hajdu, Bekes etc.  Dit alles heeft te maken met de verschillen in economische ontwikkeling, vergelijk het met bijvoorbeeld Amsterdam en Oost-Groningen…

Voor ondersteunende algemene informatie verwijzen wij naar de op dat gebied uitstekende internet site van de makelaars Mahog Kft. en GeGe.hu, die de regel- en wetgeving het best en meest compleet beschrijven. Vrijwel alle aspecten t.a.v. de overheid worden hier vermeld. Expliciet willen we nog benadrukken dat het veel gehoorde gerucht dat appartementen, huizen en woonboerderijen alleen aangekocht kunnen worden middels een op te richten Kft. onjuist is en zelfs op termijn, vergeleken met een privé aankoop, bij verkoop tot onnodige belastingheffing kan leiden.

Kijk eens bij de gratis advertenties voor Makelaars op onze website of op ons overzicht van Hongaarse Makelaars

Particulieren Of je nu een huis wilt kopen of verkopen, er is een manier om je veel geld te besparen: doe het zonder makelaar.

De courtage die een makelaar krijgt bedraagt al gauw enkele procenten van de prijs van het huis – dus tel uit je winst. Daar staat tegenover dat je wel het een ander zelf moet regelen als je de makelaar overslaat. Wat precies? Op deze pagina krijg je een indruk. We pretenderen zeker niet compleet te zijn.

Makelaars en officiële instanties in Hongarije Over de echte makelaarsactiviteiten in Hongarije zijn verschillende mensen, vooral in Boedapest, negatief. Veel Hongaren denken bij een Westerling onmiddellijk dat ze financieel binnen gaan lopen. Een Hongaarse makelaar zal (met name in Boedapest) in eerste instantie slechts c-keuzes laten zien en pas na hardnekkige koppigheid van de eventuele koper richting a-keuze gaan denken.

Op het platteland en in kleinere steden is het een stuk eenvoudiger door de kleinere schaalgrootte. Ons advies is om eerst tijd te investeren om plaatselijk mensen te leren kennen om zo later met een van die Hongaarse kennissen als plaatselijk bekende eens rond te kijken e.e.a. in combinatie met het raadplegen van de gebruikelijke plaatselijke advertentiebladen. U zult erachter komen dat veel Hongaren zowel in Boedapest als geheel Hongarije verkoop met behulp van familie of vertrouwenspersonen en via zelf geplaatste advertenties regelen, omdat ze een makelaar te openbaar of te duur vinden. Niet zelden zijn alleen op deze wijze de mooiste woonverblijven te vinden en vaak voor aanzienlijk minder geld dan door een makelaar voor dergelijke objecten (wanneer ze die al hebben) zou worden gevraagd. Een vertrouwde en goed bekend staande makelaar of advocaat zou de aankoop in de provincie, lees buiten Boedapest, voor een groot deel moeten kunnen afhandelen voor u; veel makelaars kunnen ook over gespecialiseerde advocaten beschikken. In Boedapest is bij makelaars meer zorgvuldigheid geboden omdat integriteit soms ver is te zoeken. Velen putten uit bestanden van collega makelaars en “stelen” dus objecten die ze feitelijk niet bemiddelen maar naar zich toe trekken (immers de verkoper en de koper betalen de provisie !). Kijkt u zelf maar eens in de diverse onroerend goed databases van Boedapest op internet om te zien hoe openbaar de meeste bestanden zijn. De louter Hongaarstalige sites passen meer bij de omstandigheden van de plaatselijke bewoners, bij meer talen is er een West Europese aanpak met dus ook hogere Westerse prijzen. Daar staat dan natuurlijk wel tegenover dat deze makelaars uw taal spreken en uw verwachtingen kennen.

Zoals gebruikelijk in Oost Europa beschikt iedereen die verstandig handelt over sterke niet officiële netwerken, waarbij het in personen gestelde vertrouwen gestoeld is op jarenlange ervaring die men met hen heeft. Er is een grote gevoeligheid voor het verstrekken van “vertrouwelijke” informatie over zaken en personen (wat we in het algemeen in Nederland over elkaar vertellen kan u in Oost Europa gauw een kennis kosten). Het zal u nauwelijks lukken zonder officiële machtigingen of legitimatie bij instanties ook maar iets gedaan te krijgen.

Een Hongaarse advocate vroeg, bijvoorbeeld, voor het aan de plaatselijke vertrouwenspersoon afgeven van een in haar bezit zijnde gelegaliseerde kopie van het paspoort van een koper zelfs een door de koper getekende volmacht (dus geen fax) en dat terwijl de koper in Nederland was en deze vertrouwenspersoon bij alle contractperikelen van een appartementaankoop tezamen met de koper op haar kantoor aanwezig was geweest. Slechts na een indringend telefoongesprek vanuit Nederland stemde ze op basis van een faxmachtiging uiteindelijk toe.

Het communisme heeft diepe wonden achtergelaten omdat in die periode vrijwel iedereen elkaar wantrouwde en dat soms zelfs binnen het eigen gezin. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom goed ter been zijnde personen niet opstonden voor bejaarden in een overvolle tram of bus ? Het antwoord is onthutsend, men realiseert zich dit niet omdat het gebruikelijk was elk contact met elkaar zoveel mogelijk te vermijden om maar niet het risico te lopen enige informatie los te laten.

Mede door dergelijke ervaringen kunt u zich voorstellen dat openbare en officiële kanalen door de Hongaarse bevolking zoveel mogelijk gemeden worden en dat makelaars slechts langzaam aan vertrouwen en daarmee aan populariteit zullen winnen.

Attentiepunten bij beoordeling van objecten in provincie en stad Let allereerst op de aantrekkelijkheid van de locatie; er bestaan schitterende gebouwen op werkelijk idioot slechte locaties, indien men u iets laat zien let dan goed op de omgeving. In de provincie al gauw ca. 20 km om het object en in Boedapest het gehele district en de direct naastgelegen districten.

Speciale aandacht verdient ook de onderhoudsstaat van de objecten. Veel huizen van Hongaren zijn naar onze maatstaven redelijk verwaarloosd. Het kost vaak veel geld om deze objecten, wederom naar onze maatstaven, bewoonbaar te maken. De werklonen waren tot nu toe laag maar stijgen snel en goede aannemers zijn niet gemakkelijk te vinden (werken met de franse slag en vooral op een tijdstip dat hen uitkomt lijkt het credo van de meeste).

In de huisblokken in grotere steden is vrijwel altijd de meestal meer dan honderdjarige ouderdom een probleem: standpijpen voor de riolering en afwatering lekken vaak zowel in de muur als buiten aan de muur. Kortom leg op iedere slak zout en blijf vooral plaatselijk bekenden vragen naar hun mening alsof zij het zouden kopen.

Ook zijn niet overal de “normale” voorzieningen aanwezig. Telefoon is er altijd wel aan te leggen, zelfs op de puszta, dat is dan een mobiele aansluiting (er wordt een kastje in je huis opgehangen), je kunt er ook via Internetten – wel een langzame verbinding maar het werkt prima. Verder willen we graag  elektriciteit… en dat mist vandaag de dag nog in de meeste echt goedkope huizen of boerderijtjes op het platteland evenals stromend water uit een waterleiding en gas.

Let zowel op bereikbaarheid met openbaar transport als met de auto. Autoverlichting en overzicht op wegen zijn buiten steden bar slecht; veel oude trucks voeren met een snelheid van ca. 40 km per uur geen enkele verlichting in de nacht terwijl voor al of niet dronken fietsers en wandelaars hetzelfde geldt. Wanneer u vanuit Nederland of België (komend van snelwegen en gewend aan een stevig tempo) nog geruime tijd dit soort wegen tot aan uw woning dient af te leggen is het de vraag of u deze woning mét deze wetenschap ook had gekocht.

De ligging i.v.m. de invloeden van moeder natuur (overstromingen, hoge waterstand op lager gelegen locaties en niet alleen naast een rivier zijn belangrijk. Buren die het maar verschrikkelijk vervelend vinden dat zij geen geld hadden het object te kopen en hun best zullen doen het alsnog goedkoop te krijgen: u bent immers de vreemdeling! Let u ook goed op zaken die brand kunnen veroorzaken, over het algemeen hebben de Hongaren geen enkele vorm van verzekering waardoor ze weliswaar voorzichtig zijn met vuur maar een locatie naast bijvoorbeeld een smidse vormt extra risico.

Een afdoende verzekeringspolis is sterk aan te raden als buitenlander omdat u niet altijd ter plekke aanwezig bent. Er zijn tal van goede verzekeringsmaatschappijen, velen zijn zelfs Hongaarse dochters van de grote Nederlandse verzekeraars. Het sluiten van een polis zal lokaal moeten gebeuren, vanuit Nederland of België was dit niet mogelijk.

De aankoop zelve staat goed beschreven in het stuk van Mahog Kft of GeGe.hu. Neem de tijd om een advocaat te zoeken waarin u vertrouwen heeft, deze zal met enige ondersteunende werkzaamheden van uw kant aan de kosten voor grondboek opvraag, leges, koopcontract e.d. minimaal 2% kosten. Denk hierbij aan de vertaling van het Hongaarse koopcontract, de meeste advocaten zijn geen Engels machtig; in het 6e district van Boedapest zijn officiële vertaalinstanties naar bijv. Engels en ook Nederlands. Hulp van een Engels of Duitstalige bevriende en door u vertrouwde Hongaar is hierbij vrijwel onmisbaar omdat u na de aankoop immers ook diverse besognes zult krijgen waarvoor u niet altijd naar Hongarije kunt of wilt reizen.

De bijkomende kosten (Kosten Koper) die u in Hongarije kunt verwachten zijn:

 •  kosten advocaat, tolk, leges en verdere administratieve kosten: ca. 4% van de koopprijs; Hierbij moet u denken aan Controle hypotheekregister, Verkrijgen benodigde vrijwaring van burgemeester plaats van vestiging, indien nodig Taxatierapport, Paspoort verificatie van koper, Rechtbankkosten
 • belasting grondoverdracht (+/- 1 jaar na aankoop): 2% van het aankoopbedrag tot +/-  € 15.500,-. Van het restbedrag 6%.; De aanslag overdrachtsbelasting wordt door het ministerie van Financiën berekend.  De ambtenaar heeft de vrijheid om bij twijfel zelf een schatting te doen van de waarde van grond en onroerend goed. Discussie met hen hierover is zonder meer uitgesloten.
 • provisie van een eventuele bemiddelaar ca. 4 tot 8%  (let op BTW bij een Nederlandse bemiddelaar) van de vraagprijs.
 • de inschrijfkosten van het Kadaster, welke na verloop van enkele maanden betaalt dient te worden en 1 a 2 % zullen bedragen.

Eventueel kunt u later met de volgende belastingen te maken krijgen:

 • Ook is in Hongarije de winst, gemaakt uit verkoop van onroerend goed, belast. Het verschil tussen aankoop en verkoop, verminderd met geregistreerde onderhoudskosten zal worden belast met 20 %, waarbij bij verkoop na 5 jaar telkens 10 % kan worden gekort op de behaalde winst. Derhalve zal na 10 jaar geen winstbelasting meer verschuldigd zijn.
 • De successierechten bij overlijden bedragen: bij woonhuizen 2,5 % van de taxatiewaarde

Let op dat bij appartementen alle aan het onroerend goed verbonden kosten betaald zijn, achterstanden van de vorige eigenaar bij de vereniging van eigenaren worden uw probleem. Bezoek met de verkoper – Hongaren zijn erg formeel – het kantoor dat de kas en het onderhoud in opdracht van de vereniging van eigenaren beheert en vraag naar de situatie van kas, gebouw en periodieke vergaderingen. De telefoon en elektriciteit altijd op een afgesproken datum laten oversluiten anders geen telefoon en elektriciteit indien u de vrijwel altijd aanwezige achterstanden van de verkoper niet wilt betalen en een nieuwe aansluiting geeft veel extra kosten en ergernis.

Aankoopprocedure Nadat u iets heeft gevonden dat u aanstaat dient u prijs en voorwaarden met de verkoper af te spreken. Speciale aandacht is nodig voor de transportdatum omdat u eerst de registratieprocedure moet doorlopen (neem de maximale geldigheidsduur van het kadastraal uittreksel van 3 maanden, lees ook hierna). Deel de verkoper mee dat u er niets aan kunt doen dat dit voor buitenlanders in Hongarije zo lang duurt en geef aan dat er een afbreukrisico is zodat de koop niet door kan gaan. Indien men in geldnood zit kan de aanbetaling uitkomst bieden en eventueel een prijsverhoging om 3 maanden wachten goed te maken. Immers in Boedapest is het probleem vaak dat mensen uit armoede verkopen en direct geld nodig hebben.

Ter geruststelling moet gezegd worden dat Hongaarse kopers vaak slechts een deel van de koopprijs ineens kunnen betalen en vaak termijnen voor de restantbetaling bedingen. Er hoeft geen bewijs meer te worden overhandigd dat het geld uit het buitenland komt.

Spreek overdracht van elektriciteit, telefoon e.d. goed af en stel u tezamen met de verkoper, bij voorkeur op het kantoor van de beheerder (weet u ook waar dat is), op de hoogte van de kas van de vereniging van eigenaren en informeer hoeveel appartementsrechten nog in handen zijn van de oorspronkelijke eigenaar (overheid); vraag bij voorkeur een lijst van alle eigenaren dan weet u wie uw mede blokbewoners zijn (denk hierbij aan problemen met buren over onderhoud).

Bij aankoop is er de keuze contract met voorschot of aanbetaling:

“eloleg” voorschot. De verkoper kan het contract verbreken omdat een derde meer wil betalen. In dit geval moet hij het voorschot terugbetalen.

“foglaló” aanbetaling. Als de verkoper afziet van de koop, moet deze het dubbele van de “foglalò” betalen. Als de verkoper het onroerend goed aan een derde wil verkopen, kan het niet meer vanwege de kadasterblokkade. Door de kadasterblokkade biedt deze vorm echte zekerheid voor beide partijen, maar de verkoper kan met een dubbele terugbetaling de verkoop ongedaan maken. Maak een afspraak bij uw advocaat waarbij de verkoper meekomt, kies de aanbetaling met garantie (“foglaló”) in overleg met de advocaat en verkoper en betaal bij uw advocaat dit bedrag van 10 % van de koopsom aan de verkoper waarbij het betaalbewijs geïntegreerd is in het koopcontract dat door uw advocaat is gemaakt en goedgekeurd door de verkoper.

Let erop dat voor de registratie een gelegaliseerde kopie van uw paspoort en uittreksel geboorteregister gevraagd kan of zal worden; regel dit vooraf met uw advocaat. Het getekende koopcontract is het eerste officiële stuk.

Hierna vraagt de advocaat een uittreksel uit het grondboek en laat het perceel daar blokkeren op basis van dit getekende koopcontract. Vervolgens dient de plaatselijke autoriteit en de regioautoriteit (meestal de deelraad in Boedapest of de burgemeester in de provincie – drink een borrel vooraf met hem, gaat het wat sneller en weet u ook of hij toestemming zal geven – en daarna de autoriteit die over het grondboek gaat, de regio of in Boedapest de hoofdgemeente van Boedapest) de toestemming te geven, een procedure die gemakkelijk 2 of 3 maanden kan kosten. Over het algemeen moet u wel kunnen aantonen dat u het geld beschikbaar heeft in Hongarije, overleg met uw advocaat tijdig wanneer u het naar een bankrekening in Hongarije moet overmaken (in Boedapest adviseer ik u een Hongaarse dochter van een Nederlandse bankinstelling zoals bijvoorbeeld ING Bank, probeer in elk geval uit te zoeken of men daar het Engels of Duits machtig is te spreken).

Indien deze wachttijd afloopt bent u, tenzij anders in het contract afgesproken, de aanbetaling kwijt. Indien wel afgesproken is het de vraag of u het geld kunt terugkrijgen, immers op is op. Het is ongebruikelijk het geld in depot bij de advocaat te storten en het gewoonterecht is dat het direct aan de verkoper wordt overhandigd. De koop

“foglaló” biedt hier maximale zekerheid maar geen garantie; weliswaar staat u in het recht het geld terug te vorderen maar een rechtsgang voor buitenlanders is vaak duurder dan de aanbetaling zelve (u zult versteld staan hoeveel tijd advocaten en rechters hiervoor nodig hebben).

Na uiteindelijke registratie ontvangt uw advocaat een officieel “registratiebewijs” van de lokale overheid waarmee de aankoop kan worden geformaliseerd; uw advocaat maakt een “kwitantie” die door de verkoper getekend moet worden bij betaling van de resterende 90 % van de koopsom. Het beste is de afspraak in het aangekochte appartement of de woning te maken omdat u dan weet of het leeg opgeleverd wordt (het zal niet de eerste keer zijn dat er in het appartement ineens mensen blijken te wonen die zich op een huurafspraak met u beroepen en bewijst u dan maar eens dat u het niet verhuurd heeft, immers de “huurder” zit er al in en zal u meedelen dat hij het appartement wel wil kopen voor een zeer lage prijs). Neem in het appartement alle sleutels in ontvangst en laat u de algemene ruimten tonen waar u de beschikking over heeft (in het kadastraal uittreksel staat uw aandeel omschreven).

Afhankelijk van de indruk die de verkoper op u maakt vervangt u eventueel direct de toegangssloten en brengt daarna de “kwitantie” naar de advocaat die de inschrijving in het kadaster dient te verzorgen met het getekende koopcontract en kwitantie. Reken erop dat u normaliter tussen 3 tot 12 maanden na overdracht de aanslag van de “overdrachtsbelasting” op het geregistreerde adres zult ontvangen.

Hypotheek tweede huis in Hongarije Voor het kopen van huizen binnen de EU geldt meestal dat de bank ze wil financieren tot 75% van de taxatiewaarde. Dat betekent dat er een deel uit eigen geld betaald moet worden. Een mogelijkheid is om op de overwaarde van de eerste woning te gebruiken, en als onderpand te laten gelden voor een lening of krediet. De voorwaarden van de financiële aanbieders verschillen van aanbieder tot aanbieder evenals de voorwaarden per aanbieder per land waar de woning in het buitenland gelegen is. We adviseren u dan ook om contact op te nemen met verschillende aanbieders en hun offertes onderling te vergelijken.

Na de aankoop Na de felicitaties komt u er al gauw achter dat de instanties alle officiële stukken en rekeningen naar uw registratie adres zullen zenden. Regelmatige aanwezigheid van u of een plaatselijke vertrouweling is derhalve noodzakelijk. Denk er ook bijtijds aan dat betalen van rekeningen middels incasso in Hongarije nauwelijks (zeg maar niet) werkt en dat u telkens naar het Postkantoor of uw bank (overschrijvingen) moet om de rekeningen te betalen. Een plaatselijke vertegenwoordiger voor dit soort zaken is dringend gewenst indien u er niet periodiek (zeg maandelijks) komt. Aangezien u reeds een plaatselijke rekening heeft adviseer ik u die aan te houden en uw vertegenwoordiger hiervoor volledig te machtigen. U kunt vanuit Nederland telkenmale geld overmaken om de rekeningen te laten betalen. Indien u er voor zorgt dat de bankrekening altijd net voldoende saldo heeft en de maandafschriften naar Nederland worden verzonden, naast het faxen van de betaalde rekeningen (betaalbewijs met postkantoorstempel) heeft u controle waardoor u hooguit één keer bedrogen kunt worden.

Bewaar alle betaalde rekeningen ter verbetering van uw appartement zorgvuldig omdat elke investering de fiscale waarde verhoogt. Bij verkoop binnen 15 jaar na aankoop wordt deze fiscale waarde afgetrokken van de opbrengst en dient u een belastingheffing te betalen over het verschil.

Alhoewel banken in Hongarije wel over een zeer groot aantal gelduitgifte automaten beschikken en ook creditcards uitgeven zijn ze nog zeer voorzichtig met bankrekeningen. Geldopnamen zijn niet mogelijk wanneer u hierdoor rood komt te staan. Houdt u er rekening mee dat er maandelijks een bedrag van uw rekening wordt afgeschreven voor bankkosten, zodat u niet onaangenaam verrast moet zijn indien na een overboeking vanuit Nederland net te weinig saldo aanwezig is om alle maandelijkse rekeningen te betalen. Overigens kunt u wel bank opdrachtformulieren krijgen maar tot op heden werkt dit zeer vertragend, terwijl bij het Postkantoor loket nagenoeg online betaald wordt. Bij enkele banken (waaronder ING Bank) is het mogelijk telefonisch saldoinformatie te krijgen en telefonisch te betalen (met pincodes); het afsluiten van een dergelijk contract neemt echter nogal wat tijd door telefonische verificaties.

Ontwikkelingen na de regeling 1996 Rond 2000 werd door de toenmalige regering verordonneerd dat alle aankopen van woningen door buitenlanders met directe ingang voorafgaande goedkeuring van de overheid behoefden en dat er maandelijks slechts een gelimiteerd aantal transacties mochten plaatsvinden. In 2001 werd deze bepaling door het vernietigd omdat de economische schade door deze beperkingen te groot dreigde te worden, immers de import aan kapitaal liep terug en men vreesde door de breed uitgemeten negatieve publiciteit ernstige economische schade door de afschrikkende werking bij buitenlandse bedrijven die hun Oost Europese hoofdkantoor in Boedapest wilden vestigen. In Boedapest wees de bevoegde ambtenaar namelijk vrijwel alle buitenlandse aankoopverzoeken af (ook vele Nederlandse) waardoor buitenlanders en makelaars kopschuw werden en de buitenlandse interesse voor huis aankopen in Boedapest dramatisch daalde. Het gevolg was een behoorlijke prijsdaling van woningen in het centrum na een daarvoor stevig opwaartse prijsontwikkeling.

Momenteel kan gesteld worden dat aanschaf van het eerste appartement geen belemmering meer geeft, echter in Boedapest is aanschaf van vervolgappartementen elke keer weer een slopende gebeurtenis voor goedkeuring. Hierbij trekt men zich ook weinig van rechtbankuitspraken aan; een appartementkoper is reeds 2 1/2 jaar aan het procederen omdat na vernietiging van de afwijzingen nieuwe verzoeken voor goedkeuring inmiddels tot 3 keer toe opnieuw werden afgewezen (de man had reeds een appartement in Boedapest).

De waarde van appartementen in Boedapest verdrievoudigde (na de economische krach van midden 1998 de eerste grote aankoopgolven van onroerend goed veroorzakend) van halverwege 1998 tot 2000 maar halveerde vervolgens weer in 2001. Momenteel lijkt er sprake van een gestaag en normaal te noemen opgaande prijsontwikkeling na alle voorafgaand beschreven specifieke onroerend goed perikelen.

We vrezen echter dat Boedapest momenteel het werkgebied is geworden voor min of meer kapitaalkrachtige kleinschalige projectontwikkelaars die op blokniveau gehele appartementgebouwen opkopen, leeg proberen te krijgen, renoveren en vervolgens met (on)behoorlijke winsten verkopen aan buitenlanders.

Er is een geval waarbij 2 verschillende projectontwikkelaars beweren de eigenaar te zijn van een appartementengebouw waarin elk reeds appartementen verkocht heeft (dus één appartement aan 2 verschillende kopers verkocht) terwijl voor de rechtbank nog wordt uitgevochten wie de echte eigenaar is (één stelt achteraf, na ongevraagde renovatie door de ander, de echte eigenaar te zijn). Het behoeft geen betoog dat de procedure veel tijd zal vergen en dat één van de kopers zijn geld niet terug krijgt omdat de verliezende projectontwikkelaar failliet zal gaan. Overigens is de toegang voor de kopers tot “hun” appartement hangende de uitspraak van de procedure vooralsnog ontzegd.

Wanneer u nu denkt dat dit soort praktijken alleen maar in Oost Europa kunnen gebeuren heeft u het mis, door het gebrek aan praktijkervaring in Oost Europa zijn er nog immer meer mogelijkheden datgene uit te halen wat in West Europa door de inmiddels opgedane ervaring niet meer zal lukken. In Amsterdam en ook elders in Nederland zijn dit soort praktijken eerder uitgehaald. De meest tot de verbeelding sprekende affaire was die van de destijds zeer “bekende” vrouwelijke notaris Slis-Stroom in Amsterdam die voor haar ontoelaatbaar handelen door Justitie werd veroordeeld. Helaas komen dergelijke zaken ook nu nog wel eens in Nederland voor.

Een huis (laten) beheren in HongarijeU kunt natuurlijk het geluk hebben dat u een familielid of vertrouweling in Hongarije heeft wonen die uw huis beheert. In alle andere gevallen zult u toch iemand moeten vragen om verschillende werkzaamheden uit te voeren aan en om het huis tijdens uw afwezigheid. Hierbij kunt u denken aan:

 • Huis en tuin onderhouden en
 •  Huis schoonmaken, regulier en bij vertrek gasten.
 •  Het huis “luchten”.
 •  De was doen als er gasten geweest zijn, 1 keer per week schoon beddengoed brengen.
 •  De sleutel beheren, gasten ontvangen, huur innen en het huis inspecteren bij vertrek.
 •  Toezicht houden tijdens verblijf van de gasten maar zeker ook als er geen gasten verblijven.
 •  ’s Winters moet de verwarming worden gecontroleerd, de sneeuw worden weggeschept van het huis en
 •  Zorg dragen voor de betaling van (toeristen)belasting en verzekeringen enz.
 •  De gemeentelijke overheid wil soms dat u ook de persoonsgegevens van de gasten registreert. Dat lijkt uit de communistische tijd te stammen, maar wordt soms nog gevraagd.

Meestal is er wel iemand te vinden die deze werkzaamheden voor u wil verrichten. De kosten die hieraan verbonden zijn vallen -voor Nederlandse begrippen- mee. Natuurlijk bepaalt de locatie van het onroerend goed (voor een deel) ook de hoogte van de vergoeding.

We hopen u met deze pagina niet ontmoedigd te hebben, maar we willen ermee in het algemeen een luide waarschuwing geven om goed op te letten bij aankopen van onroerend goed in Hongarije en indien nodig kordaat en met tijdig verworven deskundigheid op te treden op een manier die Hongaren begrijpen. Tenslotte zijn er immers fantastische objecten te koop voor iemand die zich grondig voorbereid en waakzaam is !

Veel plezier gewenst met uw voorbereidende werkzaamheden, succes met uw speurtocht en eventuele aankoop en last but not least uw woongenot van het gekochte huis of appartement.

Kijk ook eens bij de gratis advertenties voor vastgoed op onze website.

Denkt u, als u uw nieuwe huis ook wilt verhuren, nog eens aan www.HongarijeVakantieland.nl met elke maand tot 50.000 geïnteresseerde bezoekers.

4 gedachten over “Huis kopen in Hongarije

 1. hans van der linden

  Ben de trotse bezitter van een prachtig vrijstaand huis in Csernely, Borsod-Abaúj-Zemplén. Gedurende de ruim 10 jaar hebben we nog nooit een belasting of heffing hoeven te betalen, behalve een of andere vrijwillige donatie in het gemeentefonds vorig jaar.
  Is dit vaker zo in Hongarije of toevallig in ons dorp?

 2. Sabine Lauwers

  Wij zijn zoekend om woning te kopen en vonden nu een leuke via thuisinhongarije.nl
  Hoe betrouwbaar is deze makelaar…

   1. Sabine

    Ja die, ondertussen bleek dat ie ook maar als tussenpersoon fungeerde en dus nog bijkomende commissie opstreek, en dat de eigenaar er zelfs niet echt van wist.

    Vreemd allemaal 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *