Milieu in Hongarije

Home > Thema’s > Milieu

Vier decennia communistisch bewind hebben een negatieve weerslag gehad op het Hongaarse milieu, aangezien de zware industrieën en de wapenfabrieken niet veel bezorgdheid aan de dag legden voor de problemen van afval en milieuvervuiling. Daarna kwam de overgang naar de markteconomie met privatiseringsmaatregelen die over het algemeen een gunstige weerslag hadden op het milieu. Maar, aangezien de snelle industrialisering de hoofddoelstelling was en de budgettaire ruimte ontbrak, was het milieu bij het begin van de jaren negentig geen prioritaire aangelegenheid voor Hongarije. Er bestond een wetgeving op dit vlak, maar ze vertoonde te veel lacunes en er was geen controle op de toepassing ervan.Het was pas in 1996 dat deze problematiek een andere richting uitging, wanneer Hongarije lid werd van de OESO en rekening moest houden met de noodzaak om aan de EU-toetredingscriteria te voldoen. Zo werd het milieu een van de centrale punten van de institutionele hervormingen, er werden nieuwe gespecialiseerde agentschappen opgericht en nieuwe wetten uitgevaardigd, o.m. inzake waterzuivering en verwerking van gevaarlijk afval. In 1998 keurde Hongarije een ambitieus en ruim milieubeschermingsprogramma goed, om aan de Europese normen te kunnen voldoen.

Hongarije heeft als opdracht van de Europese Commissie meegekregen dringend te werken aan het creëren van milieubewustzijn in haar eigen maatschappij. Daarnaast moeten er kwaliteitssystemen en -instellingen komen om milieucontroles te kunnen uitvoeren en het Hongaarse gezondheids- en welzijnsniveau te kunnen meten. Milieubewustzijn is in Hongarije een zaak die nog niet al te lang speelt.

AfvalwaterIn Boedapest verdwijnt 60 tot 70 procent van het afvalwater ongezuiverd in de Donau. In de rest van het land is het niet veel beter. Op grote schaal lozen huishoudens en fabrieken hun afvalwater in beken en rivieren. Rioleringen en zuiveringsinstallaties zijn schaars.

De kwaliteit van het grondwater is één van de milieuproblemen in Hongarije. Het land moet dat verbeteren, conform de voorschriften van de Europese Unie. En daar is geld voor. Naar verwachting krijgt Hongarije de komende 10 jaar 10 miljard euro subsidie om de milieukwaliteit tot EU-niveau op te krikken.

In 2015 moet het probleem van het afvalwater zijn opgelost. Dat betekent dat alle dorpen en steden een riool én een zuiveringsinstallatie moeten hebben. De EU vereist ook dat er waterschappen komen voor het oplossen van waterproblematiek op regionaal niveau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *